Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Terma & Syarat Bonus Rakan Kongsi

Perkara Utama

  1. Bonus Rakan Kongsi ialah bonus baki yang dikaitkan dengan rakan kongsi yang ditentukan. Pelanggan di bawah Rakan Kongsi tepat dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam kempen bonusnya.
  2. Tempoh bonus dan keuntungan maksimum tersedia untuk pengeluaran bergantung pada terma kempen terma & syarat. Semua istilah diwakili dalam widget bar perkembangan Bonus dalam dashboard Trader Room.
  3. Keuntungan akan dinyahsekat untuk pengeluaran setelah syarat yang diperlukan dipenuhi.

Butiran lanjut di bawah.

Syarat Am

1.1. Bonus Rakan Kongsi dipegang oleh MTrading (ServiceComsvg LLC, atas nama Syarikat).

1.2. Terma dan Syarat Bonus Rakan Kongsi adalah sebahagian daripada Terma dan Polisi Perniagaan MTrading (ServiceComsvg LLC) dan peruntukan yang ditetapkan di sini dianggap sebagai lampiran semua Terma dan Polisi Perniagaan MTrading (ServiceComsvg LLC).

1.3. MTrading berhak untuk menukar syarat promosi.

1.4. Bonus Rakan Kongsi tersedia dalam mata wang USD.

Peserta

2.1. Bonus Rakan Kongsi ialah bonus khas untuk pelanggan MTrading, yang diberikan secara individu mengikut budi bicara Syarikat.

2.2. Bonus Rakan Kongsi hanya untuk pelanggan dari negara tidak terhad, yang berminat untuk membuka akaun perdagangan M.Premium secara langsung dengan MTrading (ServiceComsvg LLC).

2.3. Hanya pengguna yang disahkan boleh mengambil bahagian dalam promosi. Untuk pengesahan, pengguna harus mengesahkan nombor telefon bimbitnya, e-mel dan memuat naik dokumen pengenalan di dalam Trader Room. Syarikat berhak untuk memerlukan dokumen tambahan untuk pengenalan.

2.4. Hanya satu bonus yang tersedia untuk pelanggan secara serentak.

2.5. Kakitangan Syarikat dan ahli keluarga mereka tidak boleh mengambil bahagian dalam promosi.

2.6. Bonus Rakan Kongsi boleh digunakan untuk perdagangan sahaja. Pengeluaran dan pemindahan dalaman Bonus Rakan Kongsi ke akaun Rakan Kongsi lain tidak dibenarkan.

2.7. Pelanggan bersetuju bahawa maklumat yang diberikan semasa proses pendaftaran boleh digunakan oleh MTrading dalam konteks promosi Bonus Rakan Kongsi dan untuk sebarang tujuan pemasaran lain.

Cara Menerima Bonus

3.1. Pelanggan menerima nombor akaun perdagangan secara automatik selepas berjaya mendaftar dan memohon bonus.

3.2. Hanya keuntungan direalisasikan yang diperoleh daripada berdagang dengan dana Bonus Rakan Kongsi layak untuk pengeluaran. Bonus Rakan Kongsi itu sendiri tidak boleh dikeluarkan. Ia ditolak daripada akaun selepas semua syarat yang diperlukan dipenuhi dan keuntungan Bonus dipindahkan secara automatik ke dompet Pelanggan.

3.3. Untuk layak untuk mengeluarkan keuntungan yang diperoleh daripada Bonus Rakan Kongsi, semua kedudukan perdagangan terbuka mesti ditutup sebelum tarikh tamat tempoh bonus. Ini termasuk sebarang kedudukan yang dibuka dengan dana Bonus Rakan Kongsi.

3.4. MTrading berhak untuk menolak permintaan bonus atau menyekat akaun dengan Bonus Rakan Kongsi, jika terdapat padanan separa atau lengkap alamat IP atau tanda lain kepunyaan orang yang sama.

3.5. Bonus Rakan Kongsi boleh digunakan untuk tempoh yang ditetapkan oleh terma & syarat kempen tertentu. Selepas tempoh tamat, Bonus Rakan Kongsi akan ditolak daripada akaun.

3.6. Semua keuntungan yang diperolehi dengan bantuan Bonus Rakan Kongsi dianggap terbatal dan tidak sah, jika pemegang akaun telah memberikan maklumat yang salah, palsu atau mengelirukan semasa proses pendaftaran.

3.7. Melindung nilai kedudukan perdagangan secara dalaman (menggunakan akaun perdagangan lain yang dipegang dengan MTrading) atau secara luaran (menggunakan akaun perdagangan lain yang dipegang dengan broker lain) dan dengan itu mengelakkan risiko pasaran, dianggap sebagai penyalahgunaan.

3.8. Menggunakan kegagalan dalam aliran sebut harga untuk mendapatkan keuntungan terjamin atau sebarang bentuk aktiviti penipuan lain dianggap sebagai penyalahgunaan.

3.9. Tiada komisen rakan kongsi dibayar untuk berdagang dengan Bonus Rakan Kongsi.

3.10. Sebarang pertikaian atau kemungkinan salah faham yang mungkin berlaku akibat syarat Kempen akan diselesaikan oleh Pengurusan MTrading dengan cara yang memberikan penyelesaian yang paling adil kepada semua pihak yang terlibat. Apabila keputusan sedemikian telah dibuat, ia akan dianggap sebagai muktamad dan/atau mengikat semua pihak.

Definisi

Pada setiap masa, ServiceComsvg LLC berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

“Syarikat” – ServiceComsvg LLC berdaftar di PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines, VC0100.

“Peserta” – Pengguna yang memohon bonus.

“Keperluan volume perdagangan minimum” – Jumlah volume yang diperlukan untuk berdagang sebelum pelanggan boleh mengeluarkan dana bonus yang diterima daripada Promosi. Jumlah perdagangan dikira dalam lot. Jumlah perdagangan dalam lot boleh disemak oleh Peserta di Trader Room dengan mengikuti perkembangan pada dashboard khas. Jumlah perdagangan dalam lot dikira sebagai 1 lot = 100,000 USD Dashboard yang menunjukkan volume yang diperlukan dalam lot untuk didagangkan dan bilangan semasa lot yang didagangkan.

“Perdagangan yang sah untuk pengiraan jumlah volume yang diperlukan” – perdagangan pusingan penuh yang mematuhi ketiga-tiga kriteria berikut:

  1. Perdagangan kekal dibuka sekurang-kurangnya 3 minit 00 saat;
  2. Untung atau rugi dalam perdagangan ini adalah lebih daripada 3 pip, di mana:-untuk instrumen Forex yang disebut ke angka ke-5 berikutan titik perpuluhan (cth. GBPUSD – 1.32451), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.00010;- untuk instrumen Forex dipetik ke digit ke-3 berikutan titik perpuluhan (cth. USDJPY – 101.522), 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.010;- untuk logam spot 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.01;- untuk indeks 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 1.0, yang juga dipanggil Titik Indeks;- untuk instrumen lain 1 pip adalah sama dengan Saiz Tanda, seperti yang disediakan dalam Spesifikasi Kontrak di laman web MTrading
  3. Perdagangan tidak dilindung nilai, bermakna ia perlu mematuhi SEMUA mata di bawah untuk dianggap sebagai perdagangan terlindung:- kedudukan pembalikan dibuka dalam masa 15 minit selepas membuka kedudukan awal;- varians volume antara kedudukan awal dan pembalikan tidak melebihi 20%;- kedudukan pembalikan ditutup dalam masa 15 minit sebelum atau selepas penutupan kedudukan awal.