ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนด & เงื่อนไข โบนัสพาร์ทเนอร์

สิทธิพิเศษสำหรับโบนัสพาร์ทเนอร์

  1. โบนัสพาร์ทเนอร์คือ Balance bonus ที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ที่ระบุไว้ ลูกค้าภายใต้พาร์ทเนอร์ที่ระบุไว้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมแคมเปญโบนัสของพาร์ทเนอร์นั้นๆได้
  2. ระยะเวลาโบนัสและกำไรสูงสุดที่สามารถถอนออกได้จากโบนัสขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดจะแสดงอยู่ในวิดเจ็ตแถบแสดงสถานะของโบนัสในหน้าแดชบอร์ดของห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
  3. กำไรสามารถถอนได้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ข้อกำหนดทั่วไป

1.1. โปรโมชั่น “Partner bonus” (โบนัสพาร์ทเนอร์) จัดโดย MTrading (บริษัท ServiceComsvg LLC )

1.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสพาร์ทเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและนโยบายธุรกิจของ MTrading (ServiceComsvg LLC) และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ถือเป็นภาคผนวกของข้อกำหนดและนโยบายธุรกิจของ MTrading (ServiceComsvg LLC) ทั้งหมด

1.3. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น

1.4. โบนัสพาร์ทเนอร์รองรับเฉพาะสกุลเงิน USD เท่านั้น

ผู้เข้าร่วม

2.1. โบนัสพาร์ทเนอร์เป็นโบนัสพิเศษสำหรับลูกค้าของ MTrading ซึ่งมอบให้เป็นรายบุคคลตามดุลยพินิจของบริษัท

2.2. โบนัสพาร์ทเนอร์มีไว้สำหรับลูกค้าจากประเทศที่เปิดให้บริการเท่านั้น ซึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายจริง M.Premium กับ MTrading (ServiceComsvg LLC)

2.3. เฉพาะผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ โดยการยืนยันตัวตน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล และอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของตนเองภายในห้องเทรดเดอร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตน

2.4. ลูกค้าแต่ละรายสามารถรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งโบนัสเท่านั้น

2.5. พนักงานของบริษัท และสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้

2.6. โบนัสพาร์ทเนอร์ใช้สำหรับการเทรดเท่านั้น ซึ่งไม่อนุญาตให้ถอน และโอนโบนัสพาร์ทเนอร์ไปยังบัญชีอื่นของพาร์ทเนอร์

2.7. ลูกค้ายินยอมให้ MTrading ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนทั้งในส่วนของโปรโมชั่นโบนัสพาร์ทเนอร์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่นๆ

วิธีรับโบนัส

3.1. ลูกค้าจะได้รับหมายเลขบัญชีเทรดอัตโนมัติหลังจากลงทะเบียนและสมัครรับโบนัสสำเร็จ

3.2. เฉพาะกำไรที่ได้จากการเทรดโดยใช้โบนัสพาร์ทเนอร์เท่านั้นที่สามารถถอนได้ โบนัสพาร์ทเนอร์นั้นไม่สามารถถอนได้โดยตรง แต่จะถูกหักออกจากบัญชีหลังจากลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วนแล้ว กำไรที่ได้จากโบนัสจะถูกโอนไปยังวอลเล็ทของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

3.3. เพื่อที่จะสามารถถอนกำไรที่ได้จากโบนัสพาร์ทเนอร์ ลูกค้าจำเป็นต้องปิดสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนวันหมดอายุของโบนัส ซึ่งรวมไปถึงสถานะการซื้อขายที่เปิดด้วยเงินโบนัสพาร์ทเนอร์

3.4. MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอรับโบนัส หรือระงับบัญชีที่มีโบนัสพาร์ทเนอร์ หากมีที่อยู่ IP ตรงกันบางส่วนหรือทั้งหมด หรือสัญญาณอื่นใดที่บ่งชี้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

3.5. โบนัสพาร์ทเนอร์สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนั้นๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด โบนัสพาร์ทเนอร์จะถูกหักออกจากบัญชี

3.6. กำไรทั้งหมดที่ได้รับจากโบนัสพาร์ทเนอร์จะถือเป็นโมฆะ หากเจ้าของบัญชีใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดระหว่างการลงทะเบียน

3.7. การเทรดป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งภายใน (โดยใช้บัญชีเทรดอื่นที่เปิดไว้กับ MTrading) หรือภายนอก (ใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่เปิดไว้กับโบรกเกอร์รายอื่น) รวมถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านตลาด ถือเป็นการละเมิดกฎ

3.8. การใช้ความผิดพลาดในขั้นตอนการเสนอราคาเพื่อการันตีผลกำไร หรือกิจกรรมฉ้อโกงในรูปแบบอื่นๆ ถือเป็นการละเมิดกฎ

3.9. พาร์ทเนอร์จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดด้วยโบนัสพาร์ทเนอร์

3.10. ข้อพิพาท หรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดแคมเปญจะได้รับการแก้ไขโดย MTrading Management ด้วยวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกฝ่าย โดยเมื่อมีการตัดสินแล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และ/หรือ มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คำจำกัดความ

ServiceComsvg LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นในปัจจุบันหรือในอนาคต

“บริษัท” – ServiceComsvg LLC จดทะเบียนที่ PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines, VC0100

“ผู้เข้าร่วม” – ผู้ใช้งานที่สมัครรับโบนัส

“Volume การเทรดขั้นต่ำที่ต้องการ” – หมายถึง Volume ในการเทรดทั้งหมดที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องเทรดให้ถึงยอด เพื่อถอนเงินโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่น โดย Volume ในการเทรดจะถูกคำนวณเป็นล็อต ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบจำนวนล็อตได้ในห้องเทรดเดอร์ โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้บนแดชบอร์ดสุดอัจฉริยะ Volume การเทรดต่อล็อตนับเป็น 1 ล็อต = 100,000 USD ทั้งนี้แดชบอร์ดจะแสดง Volume ที่ต้องการ รวมถึงจำนวนล็อตที่มีการเทรดในปัจจุบัน

“การเทรดที่ได้รับการยืนยันสำหรับการคำนวณ Volume ทั้งหมดที่ต้องการ” – การเทรดในแต่ละรอบเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดทั้งสามข้อดังต่อไปนี้:

  1. การเทรดยังคงเปิดอยู่อย่างน้อย 3 นาที 00 วินาที;
  2. ผลกำไร หรือขาดทุนในการเทรดนี้มากกว่า 3 pip โดย:-สำหรับตราสาร Forex ที่มีตัวเลขถึงหลักที่ 5 จากการตามหลังด้วยจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451) 1 pip เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 0.00010;- สำหรับตราสาร Forex ที่มีตัวเลขถึงหลักที่ 3 จากการตามหลังด้วยจุดทศนิยม (เช่น USDJPY – 101.522) 1 pip เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 0.010;- สำหรับสปอตโลหะมีค่า 1 pip เท่ากับราคาที่เพิ่มขึ้น 0.01;- สำหรับดัชนี 1 pip เท่ากับ ราคาที่เพิ่มขึ้น 1.0 หรือเรียกอีกอย่างว่าจุดดัชนี;- สำหรับตราสารอื่นๆ 1 pip เท่ากับ Tick Size ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสัญญาบนเว็บไซต์ MTrading
  3. การเทรดโดยไม่รับประกันความเสี่ยง หมายความว่าการเทรดทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับทุกประเด็นด้านล่างจึงจะถือว่าการเทรดมีการรับประกันความเสี่ยง:- สถานะกลับตัวถูกเปิดภายใน 15 นาทีหลังจากเริ่มเปิดสถานะ;- ความแปรผันของ Volume ระหว่างตำแหน่งเริ่มต้น และการกลับตัว ไม่เกิน 20%;- ตำแหน่งกลับตัวจะปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการปิดตำแหน่งเริ่มต้น