ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

การเปิดเผยความเสี่ยง:

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ด้วยหลักประกัน (Margin) มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน โดยมีโอกาสที่คุณจะขาดทุนเท่ากับหรือมากกว่าเงินทุนที่คุณฝากกับ Finvest Solutions Limited. และโปรดทราบว่า:

(i) คุณอาจสูญเสียเงินทุนหลักประกันเริ่มต้นและเงินทุนเพิ่มเติมที่ฝากไว้กับ Finvest Solutions Limited. เพื่อคงคำสั่งซื้อขายของคุณ

(ii) หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคำสั่งซื้อขายของคุณ หรือหากระดับมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น คุณอาจถูกเรียกให้ฝากเงินเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งในทันทีเพื่อรักษาคำสั่งซื้อขายของคุณ

(iii) หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอในการฝากเงินเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด Finvest Solutions Limited. อาจใช้ดุลยพินิจในการล้างคำสั่งซื้อขายของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด

(iv) ไม่ว่าคุณจะกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Finvest Solutions Limited. และ

(v) สิทธิ์โดยสมบูรณ์และ/หรือความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งส่วนใด หรือเงินทั้งหมดที่คุณฝากกับ Finvest Solutions Limited. จะถูกโอนไปยัง Finvest Solutions Limited. ในขอบเขตที่แสดงถึงจำนวนเงินที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ของคุณ หรือเพื่อให้ครอบคลุมภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในส่วนนั้นหรือเงินใดๆ ของคุณที่ฝากไว้ และ Finvest Solutions Limited. สามารถจัดการเงินดังกล่าวได้ตามสิทธิ์

(vi) การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความล้มเหลวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ เนื่องจาก Finvest Solutions Limited. ไม่ได้ควบคุมความเร็วในการส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น Finvest Solutions Limited. จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการสื่อสาร ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้ เนื่องจาก Finvest Solutions Limited. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ได้

(vii) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นปลอดภัย และคุณยินยอมว่า Finvest Solutions Limited. จะยอมรับคำสั่งซื้อขายในกรณีที่มีการป้อนคำสั่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง

คุณต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างละเอียด รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดย Finvest Solutions Limited. ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เอกสารเหล่านี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพันของคุณและของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราจะมอบให้คุณตามข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณให้ความสนใจเป็นพิเศษกับส่วนที่ 1 ด้านล่าง ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางเบื้องต้นในการทำความเข้าใจสิทธิ์และภาระผูกพันดังกล่าว

ในการลงนามในแบบฟอร์มการสมัคร คุณรับทราบและยืนยันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณจะเข้าร่วมนั้นชัดเจนสำหรับคุณคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดหาให้คุณหรือให้บริการโดย Finvest Solutions Limited. บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คุณไม่ควรลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงนี้หรือลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หากคุณกรอก ลงชื่อ และส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้เรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านเอกสารที่ส่งถึงคุณหรือที่เราจัดเตรียมไว้ให้บนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และคุณเข้าใจและตกลงว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็น อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นหากจำเป็น การซื้อขายสัญญาส่วนต่างอาจไม่เหมาะกับลูกค้าทุกราย

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อตกลง

ข้อตกลงเหล่านี้ (ข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจของ Finvest Solutions Limited.) ทำขึ้นโดยและระหว่าง Finvest Solutions Limited. (“Finvest Solutions Limited.”) ซึ่งจดทะเบียนที่ Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis และคุณ (“ลูกค้า”) ข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับแบบฟอร์มใบสมัครเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ออกโดย Finvest Solutions Limited. และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ (ตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์และไม่ว่าจะอ้างถึงหรือไม่ก็ตาม) อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง Finvest Solutions Limited. และ ลูกค้า (“ข้อตกลง”)

1.2 หัวข้อของสัญญา

ก. การเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัทด้วยสื่อการเรียนการสอน

ข. เข้าถึงการรีวิวและการคาดการณ์เชิงวิเคราะห์ล่าสุดที่สร้างโดยทีมงานของบริษัท

ค. การเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายและขั้นตอนอื่นๆ ของผู้ซื้อขายของบริษัท

ง. การเข้าถึงหุ่นยนต์ซื้อขายของบริษัท

จ. การศึกษาพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ซื้อขาย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายการบริการที่มีให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

1.3 สิทธิและภาระผูกพันของคู่สัญญา

บริษัทเผยแพร่รายการและราคาของบริการที่มีอยู่ในขณะนี้

ลูกค้าเลือกบริการและยินยอมชำระราคา บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงบริการที่กล่าวถึงข้างต้น โดยในการทำเช่นนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

บริการของบริษัทมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดให้บุคคลที่สาม ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดในสนธิสัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้สนธิสัญญาในเวลาใดก็ได้

บริการถูกกำหนดให้เป็นการส่งมอบในขณะที่บริษัทยอมรับการชำระเงินจากลูกค้า

1.4 ที่อยู่เว็บไซต์ Finvest Solutions Limited. คือ: https://mtrading.com/ (“เว็บไซต์”)

1.5 การเปิดเผยความเสี่ยง

ก่อนทำข้อตกลงนี้ ลูกค้าควรอ่านและพิจารณาการเปิดเผยความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ การเปิดเผยความเสี่ยงกำหนดความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาสำหรับส่วนต่าง Finvest Solutions Limited. จะพิจารณาคำขอเปิดบัญชีโดยลูกค้าและการยอมรับคำขอนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าลูกค้าได้อ่านและพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในการเปิดเผยความเสี่ยงนั้นมีประโยชน์ แต่ไม่ได้อธิบายทั้งหมด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสัญญาสำหรับส่วนต่าง เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดเหล่านี้อย่างเต็มที่ และรับคำแนะนำที่เหมาะสมหากจำเป็นก่อนยินยอมตามข้อตกลงนี้

1.6 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลูกค้าควรตระหนักว่า เมื่อให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ Finvest Solutions Limited. จะมีผลประโยชน์ (รวมถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากหน้าที่ที่เราเป็นหนี้ลูกค้าหรือฝ่ายอื่น ๆ ) ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า และความขัดแย้งบางอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการตัดสินใจของราคาที่เราเสนอ โดยการซื้อขายในสัญญาสำหรับส่วนต่าง ลูกค้าจะได้รับหรือขาดทุนอันเป็นผลมาจากความแตกต่างของราคา (หรืออัตราแลกเปลี่ยน แล้วแต่กรณี) ซึ่งคำสั่งซื้อขายจะถูกเปิดหรือปิดตามลำดับ

Finvest Solutions Limited. ไม่ได้มีหน้าที่ดำเนินการคำสั่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เนื่องจาก Finvest Solutions Limited. เกี่ยวข้องกับลูกค้า "ตามราคา" ดังนั้นจึงไม่ดำเนินการตามคำสั่ง "ในนามของ" ของลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการทำสัญญากับ Finvest Solutions Limited. ลูกค้าอาจตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับราคา (หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ที่เสนอโดย Finvest Solutions Limited. สำหรับสัญญานั้น Finvest Solutions Limited. กำหนดราคา (หรืออัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม) ซึ่งเตรียมที่จะทำสัญญากับลูกค้า (และส่วนต่างการเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง) โดยใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาด โดยคำนึงถึงระดับราคาที่เสนอโดยคู่แข่ง และตัวกลางอื่นๆ สภาวะตลาดทั่วไปตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของ Finvest Solutions Limited. ต่อเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าตระหนักและยอมรับว่ากระบวนการกำหนดราคานี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของ Finvest Solutions Limited. ซึ่งมีอยู่ในธุรกิจการลงทุน Finvest Solutions Limited. ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ Finvest Solutions Limited. จะให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้าบนพื้นฐานที่ลูกค้าพอใจกับนโยบายการกำหนดราคาและแนวปฏิบัติของ Finvest Solutions Limited. และเชื่อว่าราคาของ Finvest Solutions Limited. ให้การปฏิบัติต่อผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างยุติธรรม

มีกรณีที่ Finvest Solutions Limited. อาจดำเนินการตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการจัดหาบริการซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้า Finvest Solutions Limited. จะดำเนินการดังกล่าวตาม

1.7 บริการที่ครอบคลุมโดยข้อตกลง

ข้อตกลงนี้จะใช้กับบริการที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2 เท่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Finvest Solutions Limited. – ภายในการลงทุนและบริการเสริมที่พิจารณาโดยส่วน 1.2 - อยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อตกลงนี้

1.8 ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น

ค่าใช้จ่ายและค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของ Finvest Solutions Limited. ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้มีกำหนดไว้ในตารางอัตรา

1.9 การแก้ไขข้อตกลง

ข้อตกลงนี้ (รวมถึงภาคผนวกใดๆ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย Finvest Solutions Limited. ทั้งหมดหรือบางส่วนในบางช่วงเวลาตามที่ระบุไว้ใน Section 16.3 เราจะทำการแก้ไขใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือในสถานการณ์ที่ระบุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูที่ Section 16.3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2. บริการของ Finvest Solutions Limited.

2.1 ภายใต้การที่ลูกค้าปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ Finvest Solutions Limited. อาจให้บริการดังต่อไปนี้แก่ลูกค้า (“บริการ”):

(i) ทำสัญญาซื้อขายทันทีสำหรับส่วนต่างกับลูกค้าในสกุลเงิน ดัชนี โลหะมีค่า น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ เครื่องมือทางการเงินและผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในรายการอ้างอิง (ตามลำดับ “สัญญา” หรือ “สถานะการซื้อขาย) ” และ “ข้อมูลอ้างอิง”) ทำหน้าที่เป็นตัวการและไม่ใช่ตัวแทนของลูกค้า และ

(ii) การรับและส่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาไปยังบริษัทการลงทุนอื่นหรือตัวกลางที่ได้รับอนุญาตซึ่งดำเนินการในนามของลูกค้า

2.2 เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร Finvest Solutions Limited. จะให้บริการภายใต้มาตรา 2.1 (i) โดยทำตามคำสั่งของลูกค้าด้วยตัวเอง บัญชีแต่ไม่ใช่ในนามของลูกค้า Finvest Solutions Limited. จะเสนอราคา (ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มหรืออย่างอื่น) ราคา (หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ที่เต็มใจที่จะเข้าสู่สัญญาเฉพาะและลูกค้าอาจตัดสินใจว่าจะทำสัญญาดังกล่าวในราคาหรือไม่ (หรืออัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ที่เสนอโดยเราและตามข้อกำหนดที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้ Finvest Solutions Limited. จะไม่จัดเตรียมภาษีหรือคำแนะนำอื่น ๆ ให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อภายใต้ข้อตกลงนี้ สัญญา หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ลูกค้าอาจต้องการขอคำแนะนำที่เป็นอิสระก่อนทำข้อตกลงนี้และสั่งซื้อหรือทำสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

2.3 ลูกค้าจะต้องทำข้อตกลงนี้เป็นหลักและไม่ใช่ตัวแทนสำหรับบุคคลอื่น เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Finvest Solutions Limited.

2.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Finvest Solutions Limited. จะดำเนินธุรกิจซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ เวลา 22.00 น. GMT จนถึงวันศุกร์ เวลา 22:00 น. GMT หรือในช่วงเวลาอื่นๆ ชั่วโมงการซื้อขายตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ ตามความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงหรือตลาดแต่ละรายการ ภายใต้หัวข้อ 2.6 และข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยทั่วไป Finvest Solutions Limited. จะเสนอราคาและยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น

2.5 ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของ Finvest Solutions Limited. วันหยุดราชการในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้อง Finvest Solutions Limited. จะไม่ผูกพันที่จะเสนอราคาและจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ของสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดนั้น Finvest Solutions Limited. จะแจ้งวันหยุดตามสมควรและสัญญาที่ได้รับผลกระทบเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์และ/หรือภายในแพลตฟอร์ม ในบางกรณี สัญญาสามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง ในกรณีที่การซื้อขายเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว Finvest Solutions Limited. ไม่จำเป็นต้องเสนอราคาและจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อหรือคำแนะนำในช่วงเวลาใดๆ ที่การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องปิดทำการสำหรับธุรกิจ Finvest Solutions Limited. จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสัญญาที่อยู่ภายใต้ชั่วโมงการซื้อขายที่จำกัดดังกล่าวบนเว็บไซต์และ/หรือภายในแพลตฟอร์ม

2.6 การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่พิจารณาโดยส่วน 2.5 และ 2.6 จะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อตกลงนี้และจะต้องดำเนินการ มีผลตามและเมื่อการพิจารณาที่เกี่ยวข้องของ Finvest Solutions Limited. หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า (โดยไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้มาตรา 2.6)

3. บัญชี

3.1 ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกับ Finvest Solutions Limited. (“บัญชี”) ก่อนทำการสั่งซื้อหรือคำแนะนำใดๆ หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่สามารถทำการซื้อขายและไม่สามารถทำสัญญาได้จนกว่าบัญชีจะเปิดขึ้นและมีการฝากเงินตามข้อตกลงนี้

3.2 สำหรับการเปิดบัญชี ลูกค้าต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการสมัคร รวมทั้งลงนามในข้อตกลงนี้เพื่อการยอมรับ (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้หัวข้อ 3.3 หลังจากได้รับแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุข้างต้น Finvest Solutions Limited. อาจดำเนินการค้นหาและสอบถามทั้งหมดที่ Finvest Solutions Limited. เห็นว่าเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า จากธนาคาร หน่วยงานอ้างอิงเครดิตและแหล่งที่เชื่อถือได้อื่น ๆ Finvest Solutions Limited. อาจใช้วิธีให้คะแนนเครดิตเพื่อประเมินแบบฟอร์มใบสมัครของลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าและเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าดำเนินการบัญชี ข้อมูล นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับการติดตามหนี้และป้องกันการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายตลอดจนการจัดการบัญชี ลูกค้าอนุญาตให้ Finvest Solutions Limited. ใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มใบสมัครและข้อตกลงนี้โดยทั่วไป

ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Finvest Solutions Limited. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ กับข้อมูลที่ให้ไว้กับ Finvest Solutions Limited. โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัคร ตัวอย่างเช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อหรือเรื่องไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของลูกค้า

3.3 Finvest Solutions Limited. อาจหรือไม่ยอมรับแบบฟอร์มใบสมัคร หาก Finvest Solutions Limited. ยอมรับแบบฟอร์มใบสมัคร ลูกค้าจะได้รับแจ้งหมายเลขบัญชีและเชิญให้ทำการฝากเงินครั้งแรกตามคำแนะนำที่มีอยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครและข้อบ่งชี้การดำเนินการอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ("การฝากเงินครั้งแรก")

3.4 ลูกค้าสามารถเริ่มซื้อขายได้กับ Finvest Solutions Limited. เฉพาะหลังจากการฝากเงินครั้งแรกเข้าไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าของ Finvest Solutions Limited. ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.7 อย่างไรก็ตาม Finvest Solutions Limited. อาจใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขายในทันทีไม่เกิน 2 วันทำการก่อนวันที่ทำการฝากเงินเริ่มต้น หากมีหลักฐานที่เพียงพอของคำสั่งโอนเงินผ่านธนาคารโดยให้ยืมบางส่วนหรือเต็มจำนวนเงินฝากที่ฝากเข้ามา

3.5 บัญชีจะถูกเปิดในชื่อของลูกค้า (ตามที่แสดงบนบัตรประชาชน/พาสปอร์ตล่าสุดของลูกค้า) ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้ตั้งแต่หนึ่งบัญชีขึ้นไปในชื่อของตนเอง หากลูกค้าเปิดบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป Finvest Solutions Limited. จะจัดการบัญชีดังกล่าวแยกกันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และการอ้างอิงใด ๆ ไปยังบัญชีที่อยู่ในที่นี้จะถือเป็นการอ้างอิงถึงบัญชีเดียวและไม่ใช่บัญชีทั้งหมดที่นำมารวมกัน

ตามคำขอของลูกค้า Finvest Solutions Limited. อาจใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการปฏิบัติต่อบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปที่เปิดโดยลูกค้าเป็นบัญชีเดียว โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีดังกล่าว การอ้างอิงใดๆ ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในข้อตกลงนี้จะถือเป็นการอ้างอิงไปยังบัญชีทั้งหมดที่รวบรวมโดย Finvest Solutions Limited.

3.6 ลูกค้าอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำการค้าในบัญชี ("ทนายความ") โดยวิธีการของหนังสือมอบอำนาจจำกัด โดยให้คำสั่งและ/หรือคำสั่งแก่ Finvest Solutions Limited. ในนามของ ลูกค้า. ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่มีให้โดยติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ทำการซื้อขายในบัญชีจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Finvest Solutions Limited. เว้นแต่และจนกว่าเราจะได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกหรือการเปลี่ยนทนายความจากลูกค้า Finvest Solutions Limited. จะมีสิทธิได้รับ เพื่อยอมรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งในการซื้อขายในบัญชีจากทนายความ และลูกค้าจะต้องยอมรับว่าคำสั่งและ/หรือคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับและมีผลผูกพัน

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน การแต่งตั้งทนายความจะไม่ป้องกันลูกค้าจากการดำเนินการบัญชีโดยตรงและ Finvest Solutions Limited. อาจไม่จำเป็นต้องปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งซื้อขายหรือคำแนะนำของลูกค้าโดยอาศัยข้อตกลงที่ลูกค้าและทนายความได้รับ ซึ่งจะไม่มีผลผูกพันกับ Finvest Solutions Limited.

Finvest Solutions Limited. จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามคำสั่งด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยทนายความหรือโดยบุคคลที่ดูเหมือนจะเป็นลูกค้าหรือทนายความ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ใช่ลูกค้าหรือทนายความก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Finvest Solutions Limited. จะมีสิทธิ์ดำเนินการตามคำสั่งหรือคำสั่งใดๆ ที่ส่งโดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และหมายเลขบัญชีของลูกค้า ลูกค้าอาจร้องขอให้ Finvest Solutions Limited. ชำระเงินให้กับทนายความโดยการหักเงินจากบัญชีในขอบเขตที่มีเงินเคลียร์ ณ เวลาที่ร้องขอ

3.7 กำไร รายได้ การสูญเสีย ต้นทุนและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยลูกค้าภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ Finvest Solutions Limited. จัดหาให้ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บ โดย Finvest Solutions Limited. ในที่นี้และแลกเปลี่ยนกำไรหรือขาดทุนภายใต้มาตรา 3.10) จะถูกเครดิตหรือเดบิตไปยังบัญชีตามความเหมาะสม

3.8 ลูกค้าสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ตลอดเวลา จำนวนเงินที่ร้องขอจะต้องเป็นเงินที่มีอยู่ โดยเงินที่มีอยู่เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดหลักประกันปัจจุบันของคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ Finvest Solutions Limited. อาจเลือกที่จะระงับการชำระเงิน (หรือหักจำนวนเงินตามความเหมาะสม) ตามดุลยพินิจของ Finvest Solutions Limited หาก:

(i) สัญญาที่ถูกเปิดมีการขาดทุนชัดเจน

(ii) เงินทุนที่เกี่ยวข้องอาจจำเป็นต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากสภาวะตลาด

(iii) ลูกค้ามีความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อ Finvest Solutions Limited. ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีอื่น ๆ

(iv) Finvest Solutions Limited. บังคับโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้เพื่อหักหรือระงับการชำระเงินดังกล่าว หรือ

(v) มีข้อพิพาทที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่าง Finvest Solutions Limited. และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องใดๆ

ธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องจะทำโดย Finvest Solutions Limited. ตามมาตรา 3.8 โดย Finvest Solutions Limited. จะไม่ชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม (นอกเหนือจากทนายความ หากมี) จากบัญชี

3.9 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินของลูกค้าและส่งคำขอถอนเงินไปยัง Finvest Solutions Limited. โดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อส่งไปยัง Finvest Solutions Limited. ทางโทรสารหรืออีเมล

4. มาร์จิ้น

4.1 ลูกค้าต้องแน่ใจว่ายอดคงเหลือของบัญชีเท่ากับหรือมากกว่ายอดรวมของเงินฝากลูกค้าทั้งหมดที่ Finvest Solutions Limited. ต้องการ (แต่ละ "ส่วนต่าง") ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เปิดอยู่ และการเปิดเผยอื่น ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้บริการโดย Finvest Solutions Limited. ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่จำเป็นสำหรับสถานะการซื้อขายแต่ละตำแหน่งมีให้ภายใต้ข้อกำหนดการซื้อขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ Finvest Solutions Limited. อาจเปลี่ยนแปลงมาร์จิ้นตามดุลยพินิจเมื่อใดก็ได้ และมาร์จิ้นใหม่จะถูกเปิดเผยตามที่ระบุไว้ข้างต้น และจะใช้ทันทีกับสถานะการซื้อขายใหม่ใดๆ ที่เปิดโดยลูกค้า หาก Finvest Solutions Limited. แจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่ สิ่งเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีกับสถานะการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งเปิดอยู่แล้วในเวลาที่มีการแจ้งดังกล่าว

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงดังนี้:

(i) ยอดคงเหลือในบัญชีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่กำหนดไว้ใน Section ตลอดเวลา 4.1

(ii) Section 4.3 จะใช้ในการพิจารณาว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

(iii) ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีกับข้อกำหนดมาร์จิ้นตลอดเวลา

(iv) Finvest Solutions Limited. อาจแต่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ายอดคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอต่อความต้องการหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายที่มีอยู่และ/หรือสำหรับการเปิดใดๆ คำสั่งซื้อขายใหม่

(v) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นถือเป็นเหตุการณ์ผิดนัดและอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ และ

(vi)ข้อกำหนดมาร์จิ้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความรับผิดทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่

4.3 คำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ของลูกค้าจะถูกทำเครื่องหมายสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการซื้อขาย ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่ายอดเงินในบัญชีอาจไม่เพียงพอเนื่องจาก:

(i) ตลาดที่เคลื่อนไหวกับลูกค้าในคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป (ซึ่งเป็นผลมาจากการที่จะมีการป้อนการสูญเสียจากการทำเครื่องหมายไปยังตลาดในบัญชี)

(ii) Finvest Solutions Limited. ตั้งค่าข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่ (เป็นไปตาม Section 4.1); และ

(iii) ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายโดย Finvest Solutions Limited. แม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาร์จิ้นก็ตาม

หากยอดคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอตามข้อกำหนดมาร์จิ้น Finvest Solutions Limited.

(ก) จะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อขายใหม่ (อย่างไรก็ตาม Finvest Solutions Limited. อาจอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขายตามดุลยพินิจของตนโดยเด็ดขาด โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งจะไม่ ถือว่าสละสิทธิ์ในการตัดสินใจครั้งนี้)

(ข) อาจแต่ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องการฝากเงินมาร์จิ้นเพิ่มเติมโดยลูกค้า และ (ค) มีสิทธิ์ที่จะปิดสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่หนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่าของลูกค้าตามความจำเป็นเพื่อลดข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำกว่ายอดคงเหลือในบัญชี

4.4 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า:

(i) การตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจหยุดกิจกรรมการซื้อขายโดยอัตโนมัติซึ่งจะส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดมาร์จิ้น (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งกลไกการหยุดอัตโนมัติไม่ทำงาน อย่างถูกต้องหรือ Finvest Solutions Limited. เลือกที่จะอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขาย) หรือในเงินที่เคลียร์ในบัญชีซึ่งลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ของข้อกำหนดมาร์จิ้น และ

(ii) การปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่จะเริ่มจากตำแหน่งที่แสดงการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด (อย่างไรก็ตาม Finvest Solutions Limited. อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งปิดนี้ตามที่เห็นสมควรในดุลยพินิจเด็ดขาด ณ จังหวะต่างๆ)

5. การซื้อขาย

5.1 เมื่อเปิดบัญชี Finvest Solutions Limited. จะให้รหัสผู้ใช้และหมายเลขบัญชีแก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ("รหัสการเข้าถึง") เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Finvest Solutions Limited. ("แพลตฟอร์ม") ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลาตามที่ลูกค้าเห็นว่าจำเป็น รหัสการเข้าถึงสามารถใช้ได้โดยลูกค้าหรือทนายความเท่านั้น (หากได้รับการแต่งตั้ง) เพื่อยกเว้นบุคคลอื่น ลูกค้าจะไม่เปิดเผย ID ผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสการเข้าถึง (รวมเรียกว่า “ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี”) แก่บุคคลใด ๆ (แต่ลูกค้าอาจเปิดเผยรหัสการเข้าถึงต่ออัยการ หากได้รับการแต่งตั้ง) และจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อรักษา (และให้แน่ใจว่าอัยการ ถ้าได้รับการแต่งตั้ง รักษา) การรักษาความลับทั้งหมดของรหัสการเข้าถึง ลูกค้าจะต้องแจ้ง Finvest Solutions Limited. เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีหากลูกค้าทราบหรือสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับ (หรือพยายามที่จะได้รับ) ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเข้าถึงบัญชี

Finvest Solutions Limited. อาจพึ่งพาการเข้าถึงแพลตฟอร์มใด ๆ ที่มีรหัสการเข้าถึงตามที่ลูกค้าหรือทนายความทำขึ้น (หากได้รับการแต่งตั้ง) เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์และข้อมูลบุคคลของคุณ Finvest Solutions Limited. แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีการอัปเดตและสแกนเป็นประจำ Finvest Solutions Limited. ไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงที่ได้รับไปยังแพลตฟอร์มผ่านรหัสผ่านของลูกค้าที่ถูก 'ขโมย' ผ่านไวรัสหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ Finvest Solutions Limited. ขอแนะนำอย่างยิ่งไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการรหัสผ่าน (ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม) การเข้าถึงแพลตฟอร์มใดๆ ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ Finvest Solutions Limited. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ล็อกอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา และหากเป็นไปได้ การใช้รหัสผ่านที่ลูกค้ารู้จักเท่านั้น เนื่องจาก Finvest Solutions Limited. อาจใช้แพลตฟอร์มเป็นสัญญาณการค้าที่ดำเนินการโดยลูกค้า

5.2 เว้นแต่จะทำข้อตกลงที่แตกต่างกับ Finvest Solutions Limited. ลูกค้า (และทนายความ แล้วแต่กรณี) จะส่งคำสั่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้บริการโดย Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ ("คำสั่ง" ) การใช้แพลตฟอร์มตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มซึ่งอาจเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ Finvest Solutions Limited. ตกลงที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ส่งทางโทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าทำเช่นนั้นบนพื้นฐานที่:

(i) ราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยน ("ราคา") ที่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะถูกป้อนเป็นราคาที่เสนอโดย Finvest Solutions Limited. ตามที่แสดงบนแพลตฟอร์มหรืออย่างอื่น และใด ๆ ดังกล่าว คำสั่งซื้อจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นในราคาดังกล่าว และ

(ii) Finvest Solutions Limited. จะประมวลผลคำสั่งซื้อโดยการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องลงในระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์มโดยใช้รหัสการเข้าถึงที่ลูกค้าให้มา (หรือทนายความ แล้วแต่กรณี) ในแต่ละกรณี เว้นแต่จะแตกต่างกัน Finvest Solutions Limited. ระบุเจตนาอย่างชัดเจนและชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

5.3 ในกรณีที่ Finvest Solutions Limited. ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งทางโทรศัพท์ จะถือว่าดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานที่:

(i) Finvest Solutions Limited. เชื่อในวิจารณญาณแต่เพียงผู้เดียวในการระบุตัวลูกค้า (หรืออัยการ หากมี) ตามขั้นตอนภายใน แต่ Finvest Solutions Limited. จะไม่รับผิดชอบ สำหรับการยอมรับคำสั่งที่ส่งโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากในกรณีของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจผิดนัด หรือการฉ้อโกง และ

(ii) ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการโทรศัพท์จะถูกบันทึกโดย Finvest Solutions Limited. และการบันทึกและการถอดเสียงใด ๆ จะได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานสรุปของคำสั่งซื้อขาย

5.4 คำสั่งซื้อใดๆ จะถือเป็นข้อเสนอจากลูกค้าในการทำสัญญาภายใต้ข้อกำหนดของส่วน 2.2 เมื่อลูกค้าประสงค์จะทำสัญญาใด ๆ ลูกค้าอาจขอใบเสนอราคาสำหรับสัญญาดังกล่าวจาก Finvest Solutions Limited. โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม (โดยที่ Finvest Solutions Limited. เสนอราคาเสนอราคาและขอราคาสำหรับสัญญาดังกล่าวโดยแสดงบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลาซื้อขาย ) หรือโดยการส่งคำขอด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Finvest Solutions Limited. (ในกรณีอื่นใด)

Finvest Solutions Limited. อาจหรืออาจไม่ยอมรับคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของมัน ยกเว้นว่าเราไม่อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อปิดสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่ซึ่งออกโดยลูกค้าตามข้อตกลงนี้ Finvest Solutions Limited. อาจเสนอราคาใหม่สำหรับสัญญา หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ เมื่อใดก็ตามที่เชื่อว่าการเสนอราคาใหม่นั้นเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาวะตลาดหรือด้วยเหตุผลอื่นใด หาก Finvest Solutions Limited. เสนอราคาใหม่สำหรับสัญญาหนึ่งๆ คำสั่งซื้อเดิมจะไม่ถือว่าถูกต้องและมีผลผูกพันอีกต่อไป และลูกค้าอาจส่งหรืออาจไม่ส่งคำสั่งซื้อใหม่ในราคาใหม่ที่เราเสนอ ลูกค้าสามารถเพิกถอนคำสั่งซื้อใด ๆ ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะยอมรับโดยเรา และ Finvest Solutions Limited. อาจชะลอการยอมรับคำสั่งซื้อตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับการยอมรับคำสั่งซื้อล่าช้า . คำสั่งซื้อใดๆ ที่ Finvest Solutions Limited. ยอมรับจะถูกแสดงบนแพลตฟอร์ม (หากเกี่ยวข้องกับสัญญาที่อาจซื้อขายบนแพลตฟอร์ม) และลูกค้าจะไม่สามารถเพิกถอนได้อีกต่อไป

5.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า:

(i) Finvest Solutions Limited. จะเสนอราคาภายใต้ข้อตกลงนี้โดยอิงจาก (แต่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย โดยไม่มีความสัมพันธ์ที่ตายตัวหรือผูกมัดกับ) ราคาและอัตราทั่วไปที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง ตลาดระหว่างธนาคารหรือตลาดการเงินอื่น ๆ ที่ Finvest Solutions Limited. ถือเป็นตลาดอ้างอิงโดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ Finvest Solutions Limited. ตัดสินว่าเกี่ยวข้อง

(ii) ราคาที่เสนอโดย Finvest Solutions Limited. รวมถึงส่วนต่างราคาเสนออาจเปลี่ยนแปลงโดย Finvest Solutions Limited. เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท และ

(iii) Finvest Solutions Limited. อาจกำหนดระยะขอบและขนาดต่ำสุดหรือสูงสุดตามดุลยพินิจสำหรับสัญญาที่ซื้อขายได้แต่ละสัญญา และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจที่แน่นอน (โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขนาดสัญญาขั้นต่ำหรือสูงสุดจะต้องไม่ มีผลย้อนหลังกับสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่)

5.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม และบริการไฟฟ้าที่ส่งผลต่อการใช้แพลตฟอร์มไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Finvest Solutions Limited. และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับ:

(i) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งคำสั่งซื้อขาย

(ii) การตีความผิดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านแพลตฟอร์ม (รวมถึงความเสียหายทางเทคนิคและ/หรือทางเครื่องมือ)

(iii) การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

(iv) การที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา และ

(v) โดยทั่วไป ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนโดยลูกค้าอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการให้บริการที่จัดหาให้กับ Finvest Solutions Limited. โดยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม และผู้ให้บริการไฟฟ้า ในแต่ละกรณี เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ลูกค้าให้มาว่าสิ่งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจผิดนัด หรือการฉ้อโกงของ Finvest Solutions Limited. ในสถานการณ์เช่นนี้ Finvest Solutions Limited. จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายหรือความสูญเสียที่ประสบหรือเกิดขึ้นโดย ลูกค้าที่ลูกค้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลโดยตรงของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจผิดนัดหรือการฉ้อโกง (ขึ้นอยู่กับส่วนที่ 10.4 และ 10.5) Finvest Solutions Limited. จะรับผิดชอบในการอัปเดตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเป็นประจำ

5.7 ลูกค้าและ Finvest Solutions Limited. รับทราบและยอมรับว่า:

(i) สัญญาใดๆ ที่อาจเข้าทำภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นสัญญาสปอตสำหรับส่วนต่าง (“CFD”) ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และ (ii) ภายใต้ CFD (ก) ทั้ง Finvest Solutions Limited. และลูกค้าอาจได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิ์ในการได้มาหรือจำเป็นต้องขาย ซื้อ ถือครอง ส่งมอบหรือรับเอกสารอ้างอิง และ (ข) สิทธิ์และภาระผูกพันของแต่ละฝ่ายเป็นหลักในการชำระเงินและรับเงินตามที่ให้ไว้โดยหรือภายใต้ข้อตกลงนี้

5.8 คู่สัญญาตกลงว่าจะใช้กฎต่อไปนี้กับ CFD:

(i)คำสั่งซื้อขายใดๆ ที่เปิดโดยลูกค้าจะถูกทบโดยอัตโนมัติจนกว่าจะปิดตามจุด (iii) ด้านล่าง

(ii) หากคำสั่งซื้อขายสองตำแหน่งหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ้างอิงเดียวกันเปิดอยู่ในบัญชีเดียวกัน ตำแหน่งเหล่านี้จะถูกปิดแบบเข้าก่อน/ออกก่อน (FIFO) เว้นแต่ Section 4.4 ที่มีผล

(iii) ตำแหน่งการซื้อขายใหม่ภายใต้ (i) ด้านบนอาจเข้าสู่ (a) โดยลูกค้า (โดยการออกคำสั่งซื้อเฉพาะหรือ โดยการดำเนินการของคำสั่งหยุดหรือจำกัดที่รอดำเนินการ) หรือ (b) โดย Finvest Solutions Limited. ในกรณีที่พิจารณาตามมาตรา 6.1 หรือ (c) ซึ่งถึงระดับการปิดที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดมาร์จิ้น (ขึ้นอยู่กับ ส่วน 4.3 และ 4.4); และ

(iv) โดยไม่กระทบกระเทือนถึงการเข้าสู่ตลาดที่ทำขึ้นตามมาตรา 4.3 (i) กำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการปิด ตำแหน่งการซื้อขาย (ซึ่งกำไรหรือขาดทุนจะเป็นส่วนต่างระหว่างราคาเสนอหรือถามราคาที่เสนอโดย Finvest Solutions Limited. ตามความเหมาะสม ซึ่งทำสัญญาและปิดในภายหลังตามจุด (iii) ข้างต้น คูณด้วยจำนวนล็อตที่รวมอยู่ในขนาดสัญญา) จะครบกำหนดและชำระโดย Finvest Solutions Limited. ให้กับลูกค้าหรือในทางกลับกัน ณ เวลาที่โพซิชั่นซื้อขายปิด และจะถูกเครดิตหรือเดบิตไปยังบัญชี ตามความเหมาะสม

5.9 ตราบใดที่สถานะการซื้อขายเปิดอยู่ ค่าคอมมิชชั่น ("ค่าคอมมิชชั่น") - คำนวณเป็นรายวันตามที่กำหนดไว้ในตารางอัตราราคาล่าสุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ - จะสะสมเป็น ผลประโยชน์ของลูกค้าหรือ Finvest Solutions Limited. ตามความเหมาะสม แต่ค่าคอมมิชชั่นจะครบกำหนดและต้องชำระตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง บัญชีจะถูกหักหรือเครดิตด้วยจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่สะสมทุกวันตามปฏิทิน อย่างไรก็ตาม ค่าคอมมิชชันจะครบกำหนดและชำระโดยลูกค้าไปยัง Finvest Solutions Limited. หรือในทางกลับกันเมื่อสถานะการซื้อขายถูกปิด

5.10 ทุกฝ่ายรับทราบว่าข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในราคาที่เสนอโดย Finvest Solutions Limited. เนื่องจากอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือความล่าช้า ความผิดพลาดในการป้อนราคา หรือส่งผลให้ราคาเสนอเบี่ยงเบนไปอย่างมากจากอัตราตลาด ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปราศจากอคติต่อสิทธิ์ใด ๆ ทั้ง Finvest Solutions Limited. หรือลูกค้าอาจมีภายใต้กฎหมายทั่วไป ทั้งลูกค้าและ Finvest Solutions Limited. จะไม่ผูกพันตามสัญญาใด ๆ ที่อ้างว่าได้ทำขึ้น (ไม่ว่าจะได้รับการยืนยันโดย Finvest Solutions Limited. หรือไม่ก็ตาม) ) ในราคาที่ลูกค้าหรือ Finvest Solutions Limited. หรือ Finvest Solutions Limited. ทราบหรือควรจะมีเหตุผลสมควรที่จะทราบแล้วว่าไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญในขณะที่ทำสัญญา ยกเว้นกรณีของการฉ้อโกง Finvest Solutions Limited. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไว้วางใจในราคาที่ลูกค้าทราบ ไม่ถูกต้อง. Finvest Solutions Limited. จะไม่อนุญาตให้ใช้แนวทางการเก็งกำไรหรือกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากเวลาแฝงของราคาหรือข้อผิดพลาดที่ชัดแจ้งอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสัญญาใด ๆ ที่ลูกค้าทำขึ้นโดยอาศัยข้อผิดพลาดดังกล่าว

6. สิทธิ์ของ Finvest Solutions Limited. ในการปิดสัญญา

6.1 Finvest Solutions Limited. อาจปิดสถานะการซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้:

(i) Finvest Solutions Limited. จำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ

(ii) Finvest Solutions Limited. ทราบหรือมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าลูกค้าได้เปิดสถานะการซื้อขายที่เกี่ยวข้องโดยฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

(iii) ลูกค้าไม่สามารถทำมาร์จิ้นหรือการชำระเงินอื่น ๆ เนื่องจาก Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นใดที่เป็นหนี้กับ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือธุรกรรมใดๆ ที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้

(iv) ยอดเงินในบัญชีต่ำกว่าข้อกำหนดหลักประกันที่กำหนดโดย Finvest Solutions Limited. โดยเป็นไปตามส่วน 4.1 และ 4.3

(v) เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

(vi) การ Hedging เพื่อลดความเสี่ยงจากคำสั่งซื้อขายมากกว่าหนึ่งสถานะขึ้นไป หรือ

(vii) Finvest Solutions Limited. ใช้สิทธิ์ในการปิดบัญชีภายหลังการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

6.2 การตัดสินใจใดๆ ในการปิดสถานะการซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าภายใต้หัวข้อ 6.1 ให้กระทำโดย Finvest Solutions Limited. ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

7. การชำระเงินและการหักกลบลบหนี้

7.1 ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับ Finvest Solutions Limited. โดยไม่มีข้อจำกัดหาก:

(i) มาร์จิ้นที่กำหนดไว้ตาม Section 4.1 และ 4.3 (ขึ้นอยู่กับเงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในตารางอัตรา)

(ii) จำนวนเงินที่ต้องชำระภายใต้สัญญาใดๆ:

สำหรับคำสั่งซื้อขายที่ถูกเปิดใดๆ ที่คุณถืออยู่ เราจะหักบัญชีของคุณเป็นครั้งคราวสำหรับการขาดทุน ค่าคอมมิชชัน การปรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น และจัดทำโดยข้อตกลงนี้

(iii) จำนวนภาษีที่ Finvest Solutions Limited. ชำระในนามของลูกค้า (ถ้ามี)

(iv) การชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าต้องจ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้

(v) จำนวนเพิ่มเติมเช่น Finvest Solutions Limited. อาจต้องใช้ตามสมควรเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยภาระหน้าที่ของลูกค้าต่อ Finvest Solutions Limited.; และ

(vi) ยอดเดบิตในบัญชีใด ๆ (ไม่มีการทำซ้ำ)

(vii) บัญชีที่จะกลายเป็นบัญชีที่จะไม่มีการเคลื่อนไหว เจ้าของบัญชีจะต้องไม่มีการทำธุรกรรมในบัญชีเป็นระยะเวลาหนึ่งปี รวมถึงการเปิด/ปิดสัญญาซื้อขาย,ดอกเบี้ย,สวอป,ค่าคอมมิชชั่น และเงินปันผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ถือเป็นการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานคือ 50 USD ต่อเดือน โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละบัญชีเทรดและกระเป๋าวอลเล็ทที่ไม่ได้ใช้งาน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนยอดคงเหลือของลูกค้าที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามปี

7.2 ค่าใช้จ่ายและค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้กำหนดไว้ในตารางอัตราและอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่กำหนดโดย Finvest Solutions Limited. ตามดุลยพินิจอย่างเต็มที่

7.3 Finvest Solutions Limited. มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือหักจากการชำระเงินใด ๆ ที่ทำกับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้หรือให้เครดิตในบัญชีจำนวนเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อระงับหรือหักออกจากการชำระเงินใด ๆ หรือ เครดิต

7.4 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Finvest Solutions Limited. จากและต่อต้นทุน การเรียกร้อง การดำเนินการ การดำเนินการ ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระภาษีตามและ เมื่อครบกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อชดใช้ Finvest Solutions Limited. สำหรับการชำระภาษีใด ๆ ที่ทำในนามของลูกค้า

7.5 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Finvest Solutions Limited. จากและต่อต้นทุน การเรียกร้อง การดำเนินการ การดำเนินการ ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระภาษีตามและ เมื่อครบกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อชดใช้ Finvest Solutions Limited. สำหรับการชำระภาษีใด ๆ ที่ทำในนามของลูกค้า

8. การรับรอง การรับประกัน และพันธสัญญาของลูกค้า

8.1 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า:

(i) ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้ไว้กับ Finvest Solutions Limited. นั้นสมบูรณ์ เป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญใดๆ

(ii) ลูกค้าได้เข้าสู่ข้อตกลงนี้และจะเข้าทำสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวในฐานะตัวการและไม่ใช่ในฐานะตัวแทนหรือตัวแทนของอีกฝ่าย

(iii) ลูกค้าไม่อยู่ภายใต้ความพิการทางกฎหมายใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ลูกค้าทำขึ้น

(iv)ลูกค้าได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด และการอนุญาต และมีอำนาจและอำนาจอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้และสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

(v) ลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่อยู่ภายใต้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี การควบคุมการแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดและข้อกำหนดการลงทะเบียน

(vi) ข้อตกลงนี้และสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะสร้างภาระผูกพันที่ถูกต้องและมีผลผูกพันซึ่งบังคับใช้กับลูกค้าตามข้อกำหนดของพวกเขา (ขึ้นอยู่กับหลักการของส่วนได้เสียที่บังคับใช้) ในเขตอำนาจศาลที่ ลูกค้าเป็นผู้พักอาศัยและไม่ละเมิดข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง การเรียกเก็บเงิน ข้อตกลง หรือเครื่องมือใดๆ ที่ลูกค้าผูกพันหรือซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ภายใต้

(vii) ไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจกลายเป็น (เมื่อเวลาผ่านไป การแจ้ง การตัดสินใจใดๆ หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้) เป็นเหตุการณ์ผิดนัด (ก “เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา”) ได้เกิดขึ้นและยังคงดำเนินต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า (viii) ลูกค้าตระหนักดีถึงความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายภายใต้ข้อตกลงนี้ และเต็มใจและสามารถทางการเงินที่จะคงไว้ซึ่งการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่เกิดจากสัญญาและธุรกรรมที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้

(ix) เงินสดทั้งหมดที่ลูกค้ามอบให้กับ Finvest Solutions Limited. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและจะปราศจากค่าใช้จ่าย ภาระผูกพัน การจำนำหรือภาระผูกพันใด ๆ และยังได้รับผลประโยชน์จากลูกค้า

(x) ลูกค้าจะไม่เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับการวาง การออก การแจกจ่าย ข้อเสนอ การควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการเงินของบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกัน -ประเภทธุรกรรมตามความเหมาะสม

(xi) ลูกค้าจะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการละเมิดตลาด การจัดการหรือการประพฤติมิชอบ การติดต่อโดยใช้ข้อมูลภายใน และความผิดที่คล้ายกัน ตามความเหมาะสม และ

(xii) ลูกค้าจะไม่ดำเนินการใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากในธุรกิจปกติซึ่งพยายามหรืออาจเปลี่ยนแปลง บิดเบือน หรือจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาหรือธุรกรรมที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้

8.2 การรับรองและการรับประกันภายใต้หัวข้อ 11.1 จะถือว่าทำซ้ำทุกครั้งที่ลูกค้าให้ Finvest Solutions Limited. พร้อมคำสั่งซื้อหรือคำแนะนำในการทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ . ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการรับรองและการรับประกันข้างต้นเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อการตัดสินใจของ Finvest Solutions Limited. ในการทำข้อตกลงนี้กับลูกค้า

8.3 ลูกค้าทำสัญญากับ Finvest Solutions Limited. และรับรองว่า:

(i) ลูกค้าจะได้รับและปฏิบัติตามและทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อรักษาอำนาจและผลบังคับโดยสมบูรณ์อำนาจ อำนาจ ความยินยอมและการอนุญาตทั้งหมดที่อ้างถึงในส่วน 11.1

(ii) ลูกค้าจะแจ้งให้ Finvest Solutions Limited. ทราบโดยทันทีถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา

(iii) ลูกค้าจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้

(iv) ลูกค้าจะแจ้งให้ Finvest Solutions Limited. ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลที่ให้ไว้กับ Finvest Solutions Limited. เมื่อทำข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และ

(v) ตามความต้องการ ลูกค้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ Finvest Solutions Limited. โดยทันที Finvest Solutions Limited. อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับ Finvest Solutions Limited. รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ภายใต้ AML และกฎเกณฑ์ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

9. การยุติข้อตกลง

9.1 ลูกค้าสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Finvest Solutions Limited.

ข้อตกลงนี้อาจยุติโดย Finvest Solutions Limited. เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบ 10 วันทำการ ยกเว้นว่า Finvest Solutions Limited. อาจยุติข้อตกลงนี้ทันที:

(i) หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้

(ii) เมื่อมีเหตุการณ์ผิดนัดเกิดขึ้นหรือ

(iii) หากลูกค้าไม่มีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในบัญชี ขณะมีการส่งแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยุติข้อตกลง

9.2 การยุติข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ที่เกิดขึ้นของคู่สัญญา และการมีอยู่และการบังคับใช้คำสั่งซื้อขายหรือสัญญาที่เปิดอยู่ใดๆ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์และมีผลจนกว่าจะปิดตามข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย Finvest Solutions Limited.

9.3 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องเสียค่าปรับเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ จำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าจ่ายให้กับ Finvest Solutions Limited. จะครบกำหนดและชำระทันที ซึ่งรวมไปถึง:

(i) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าคอมมิชชั่นที่คงค้างทั้งหมด

(ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดการใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราในการยุติข้อตกลงนี้

(iii) กาดขาดทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการปิดสัญญาใด ๆ หรือการชำระภาระผูกพันที่ค้างชำระซึ่งเกิดขึ้นโดยเราในนามของลูกค้า และ

(iv) การชดใช้ใดๆ ที่ลูกค้าเป็นหนี้กับ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้

Finvest Solutions Limited. อาจรวมบัญชีทั้งหมดหรือบัญชีใด ๆ ไว้ในบัญชีเดียวและหักจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจาก Finvest Solutions Limited. ก่อนที่จะโอนยอดเครดิตในบัญชี (สุทธิจากข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสถานะการซื้อขายต่อเนื่อง หากมี) ไปยังลูกค้า

9.4 ภาระหน้าที่ภายใต้ส่วนที่ 10 (การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด), 14 (การรักษาความลับ) และ 16.10 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล) จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

10. เหตุการณ์ผิดนัด

10.1 หากเมื่อใดก็ตาม:

(i) ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินใด ๆ เมื่อครบกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันที่สำคัญอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้

(ii) การดำเนินการหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ง Finvest Solutions Limited. พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญภายใต้ข้อตกลงนี้

(iii) มีการดำเนินการหรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่ง Finvest Solutions Limited. พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือมาตรฐานที่ดีของแนวปฏิบัติทางการตลาด

(iv) ลูกค้าเสียชีวิตหรือกลายเป็นคนวิกลจริต หรือในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล ลูกค้าถูกเลิกจ้าง หรือการลงทะเบียนใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับความสามารถหรือการดำรงอยู่ของพวกเขาถูกเพิกถอน ยุติ หรือสิ้นสุดอย่างอื่น หรือ การดำเนินการจะเริ่มขึ้นเพื่อแสวงหาหรือเสนอการเลิกกิจการของลูกค้า หรือการเพิกถอน การยกเลิก หรือการสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าว

(v) ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากถึงกำหนดชำระหรือล้มละลายหรือล้มละลาย (ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือการล้มละลายที่บังคับใช้กับลูกค้า) หรือภาระหนี้ของลูกค้าไม่ได้รับการชำระ ในวันครบกำหนดดังกล่าวหรือสามารถในเวลาใดก็ได้ที่มีการประกาศถึงกำหนดชำระและต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระเงินที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือตราสารใด ๆ

(vi) ขั้นตอนโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจใด ๆ เริ่มต้นโดยหรือต่อต้านลูกค้าที่แสวงหาหรือเสนอการชำระบัญชี การปรับโครงสร้างองค์กร ข้อตกลงหรือการประนีประนอมกับเจ้าหนี้ การดำเนินการระงับหรือการพักชำระหนี้หรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับลูกค้า หรือหนี้ของลูกค้าภายใต้การล้มละลาย การล้มละลาย การกำกับดูแล การกำกับดูแล บริษัท ภาษีหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกันหรือการแสวงหาการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับชำระบัญชีผู้ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ล้มละลายหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับลูกค้าหรือใด ๆ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรเพื่ออนุญาตสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

(vii) การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ลูกค้าให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญใดๆ

(viii) หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของ Finvest Solutions Limited. กำหนดให้เราต้องดำเนินการใดๆ ภายใต้มาตรา 13.2; หรือ

(ix) Finvest Solutions Limited. พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าสถานการณ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในประเด็น (i)-(viii) ข้างต้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเราอาจใช้สิทธิทั้งหมด หรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้มาตรา 13.2 แต่ละสถานการณ์ที่พิจารณาในส่วน 13.1 นี้จะเรียกว่า "เหตุการณ์ผิดนัด"

10.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์การผิดชำระตามข้อตกลง Finvest Solutions Limited. อาจใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดและไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ:

(i) ปิด รวมหรือรวมสัญญาที่เปิดอยู่ของลูกค้า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในเวลาหรือเวลาดังกล่าวและในราคาหรือราคาดังกล่าวตามที่ Finvest Solutions Limited. กำหนดอย่างสมเหตุสมผล ., รักษาจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระให้กับ Finvest Solutions Limited. และใช้สิทธิ์ในการหักเงินตามมาตรา 7.6 (โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งนี้จะไม่จำกัดกรณีที่ Finvest Solutions Limited. อาจใช้สิทธิ์ของชุด -ปิดภายใต้ข้อตกลงนี้);

(ii) รวมบัญชีทั้งหมดหรือบัญชีใด ๆ และปิดหรือระงับบัญชีใด ๆ หรือทั้งหมดดังกล่าว

(iii) ปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากลูกค้าและ/หรือยุติข้อตกลงนี้ (โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่จำกัดกรณีที่ Finvest Solutions Limited. อาจใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงนี้)

(iv) ทำธุรกรรมใด ๆ ในอัตราดังกล่าวและในเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ Finvest Solutions Limited. ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ลูกค้าทำขึ้นในที่นี้ และ/หรือ

(v) ปฏิบัติต่อสัญญาใด ๆ หรือทั้งหมดตามที่ลูกค้าปฏิเสธ ในกรณีนี้ภาระผูกพันของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้สัญญาดังกล่าวจะถูกยกเลิกและสิ้นสุด

10.3 เมื่อเกิดการผิดสัญญา Finvest Solutions Limited. อาจใช้สิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้มาตรา 10.2 ตามที่เห็นสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์และ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับผลที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อลูกค้าจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าว Finvest Solutions Limited. จะไม่สูญเสียสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้มาตรา 10.2 หากการใช้สิทธิ์ดังกล่าวล่าช้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิทธิ์ของ Finvest Solutions Limited. ภายใต้มาตรา 10.2 จะเพิ่มเติมจากสิทธิ์และการเยียวยาอื่นๆ ที่ Finvest Solutions Limited. อาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Finvest Solutions Limited. จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการและขั้นตอนทั้งหมดที่ดำเนินการตามสิทธิ์ของตนภายใต้มาตรา 10.2 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

11. เหตุสุดวิสัยและการ Hedging ป้องกันความเสี่ยง

11.1 เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Finvest Solutions Limited. จะถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

(i) การขัดข้องหรือความล้มเหลวของระบบการส่งหรือการสื่อสารหรืออุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์การซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นของ Finvest Solutions Limited. ลูกค้า ตลาดใด ๆ หรือการตั้งถิ่นฐานหรือระบบหักบัญชีเกิดขึ้น

(ii) Finvest Solutions Limited. ไม่สามารถรักษาตลาดที่เป็นระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งรายการอันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเลย หรือเหตุการณ์ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต่อสถานการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Finvest Solutions Limited. เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล สงคราม การก่อการร้าย ความไม่สงบทางแพ่ง หรือความล้มเหลวของอำนาจในการจัดหา การสื่อสาร หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ) และ

(iii) ตลาดอ้างอิงหรือข้อมูลอ้างอิงใดๆ อยู่ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากการระงับ การปิด การชำระบัญชี การละทิ้ง การจำกัดขอบเขต หรือข้อกำหนดพิเศษหรือผิดปกติ หรือการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป ความผันผวนหรือการสูญเสียสภาพคล่อง

11.2 หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น Finvest Solutions Limited. จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความล้มเหลว อุปสรรค หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ในช่วงระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยหรือสำหรับการรับ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 14.2 ด้านล่าง Finvest Solutions Limited. อาจเพิ่มเติมตามดุลยพินิจที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ:

(i) เปลี่ยนเวลาซื้อขายปกติ

(ii) แก้ไขข้อกำหนดของมาร์จิ้น (ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องระบุมาร์จิ้นเพิ่มเติม)

(iii) นอกเหนือจากหรือละเมิดข้อตกลงนี้หรือสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นตราบเท่าที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ Finvest Solutions Limited. จะปฏิบัติตามภาระผูกพัน

(iv) ปิดสัญญาซื้อขายที่เปิดอยู่ใดๆ หรือทั้งหมด และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคำแนะนำตามที่ Finvest Solutions Limited. เห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว และ

(v) ดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ Finvest Solutions Limited. เห็นว่าเหมาะสมตามสมควรในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายของ Finvest Solutions Limited. ลูกค้า หรือลูกค้ารายอื่น Finvest Solutions Limited. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากพบว่าเหตุสุดวิสัยมีอยู่หรือมีอยู่จริง

11.3 “การ Hedging ป้องกันความเสี่ยง” จะถือว่าเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ที่เข้าร่วมในที่นี้ หาก Finvest Solutions Limited. ไม่สามารถหรือในกรณีที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา หลังจากได้รับ สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน รักษา คลี่คลายหรือจำหน่ายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หาก Finvest Solutions Limited. พิจารณาตามความเห็นที่สมเหตุสมผลว่ามีเหตุการณ์ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เปิดอยู่ Finvest Solutions Limited. อาจปิดสัญญาที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เหมาะสมกับสถานการณ์

12. ข้อกำหนดอื่นๆ

12.1 ความไม่ถูกต้อง: หากเมื่อใดก็ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

12.2 ข้อตกลงทั้งหมด: ข้อตกลงนี้ พร้อมด้วยภาคผนวกและหมายเหตุสัญญาใด ๆ บัญชีส่วนต่างและรายงานอื่น ๆ ที่ส่งโดย Finvest Solutions Limited. ให้กับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาแต่ละฉบับที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้และบัญชี ) สร้างข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Finvest Solutions Limited. และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม FX และ CFD ของ Finvest Solutions Limited. ข้อตกลงนี้ใช้แทนการแสดง ข้อตกลง ความเข้าใจและ/หรือข้อตกลงด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ Finvest Solutions Limited. ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม FX และ CFD ของ Finvest Solutions Limited. (รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและบุคคลที่สามซึ่งได้รับมอบหมายให้ Finvest Solutions Limited. หากมี) Finvest Solutions Limited. ไม่ได้ทำ (และลูกค้าไม่สามารถพึ่งพา) ตัวแทนใด ๆ การจัดเตรียม ความเข้าใจ หรือข้อตกลงที่ไม่ได้อ้างถึงหรือกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้โดยชัดแจ้ง

12.3 สิทธิ์และการเยียวยา: สิทธิ์และการเยียวยาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เป็นแบบสะสมและไม่ได้ยกเว้นสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Finvest Solutions Limited. ไม่มีภาระผูกพันในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาใด ๆ ในลักษณะหรือในเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

12.4 ความล่าช้า การละเว้น และการสละสิทธิ์: ไม่มีความล่าช้าหรือการละเว้นในส่วนของ Finvest Solutions Limited. ในการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือการดำเนินการบางส่วนหรือข้อบกพร่องใดๆ อาจ (a) ทำให้เสียหรือป้องกันการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาใดๆ เพิ่มเติมหรืออย่างอื่น หรือ (b) ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาดังกล่าว การสละสิทธิ์หรือการผ่อนปรนสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว (เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์) จะถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการผ่อนปรนสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกัน เงื่อนไขหรือการละเมิดในอนาคตหรือตามที่อนุญาตให้มีการละเมิดต่อไป

12.5 บันทึก: บันทึกของ Finvest Solutions Limited. เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง จะเป็นหลักฐานที่เหมาะสมของการติดต่อของลูกค้ากับ Finvest Solutions Limited. ภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าต้องไม่คัดค้านการรับบันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากบันทึกไม่ใช่ต้นฉบับ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ลูกค้าจะต้องไม่พึ่งพา Finvest Solutions Limited. ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการเก็บบันทึก แม้ว่าบันทึกของ Finvest Solutions Limited. อาจมีให้แก่ลูกค้าตามคำขอ ตามดุลยพินิจของ Finvest Solutions Limited.

12.6 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม: ไม่มีบทบัญญัติของข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้โดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้

12.7 ประกาศและการสื่อสาร:

12.7.1. การแจ้งหรือการสื่อสารอื่นใดที่ได้รับหรือทำภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงนี้ จะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องส่งไปยังที่อยู่ด้านล่าง ยกเว้นในกรณีที่มีการสื่อสารด้วยวาจาอย่างชัดแจ้ง

(i) โดยที่ Finvest Solutions Limited. เป็นผู้รับเป้าหมาย:

Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis หรือส่งอีเมลติดต่อสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายมาได้ที่ support@mtrading.com

(ii) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้รับปลายทาง: ที่อยู่ โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าให้ไว้กับ Finvest Solutions Limited. เพื่อจุดประสงค์นี้ในแบบฟอร์มใบสมัคร 16.9 คำบอกกล่าวใด ๆ ให้ถือว่าได้รับ (โดยไม่มีหลักฐานที่ตรงกันข้าม) ที่ได้รับ:

(i) หากส่งด้วยตนเองหรือด้วยมือ ณ เวลาที่จัดส่ง

(ii) หากส่งโดยไปรษณีย์ ภายในห้า (5) วันทำการหลังจากโพสต์

(iii) หากเป็นวาจาคำถูดทางโทรศัพท์ เมื่อได้รับจริง

(iv) หากฝากข้อความไว้บนเครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือฝากข้อความเสียงเมื่อข้อความถูกทิ้งไว้

(v) หากส่งทางโทรสาร เมื่อได้รับการยืนยันการส่งแล้ว และ

(vi) หากส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อข้อความถูกส่ง เว้นแต่จะได้รับข้อความ "ไม่ส่ง" หรือ "ไม่ได้รับ" จากผู้ให้บริการอีเมลของผู้ส่ง

12.7.2 ลูกค้าอาจเปลี่ยนที่อยู่ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งเราจะส่งคำบอกกล่าวหรือการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และ Finvest Solutions Limited. อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่ว่าในกรณีใด การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ที่ระบุไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง (อยู่ภายใต้มาตรา 16.9.2)

12.7.3 ลูกค้าอนุญาตให้ Finvest Solutions Limited. สื่อสารกับลูกค้าโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ทางจดหมาย อีเมล โทรสาร หรือโทรศัพท์ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะที่เขียนโดยลูกค้า

การซื้อขายสกุลเงินมีความเสี่ยงสูงมาก นักลงทุนอาจจะและมักจะสูญเสียเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของเงินที่ฝากไว้ โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ และพิจารณาคำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายสกุลเงินหรือ CFD