Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều Khoản & Điều Kiện của Bonus Đối Tác

Điều khoản chính

  1. Bonus Đối Tác là một dạng Bonus được cộng vào Số dư (Balance) tài khoản, được liên kết với một Đối tác cụ thể. Khách hàng của Đối tác này có thể tham gia vào các chương trình Bonus do Đối tác đó đề xuất.
  2. Thời hạn Bonus và lợi nhuận tối đa có thể rút phụ thuộc vào các điều khoản của chương trình. Tất cả các điều khoản đều được hiển thị ở thanh Tiến độ Bonus trên Bảng điều khiển trong Phòng Giao Dịch.
  3. Lợi nhuận sẽ được mở khóa để rút khi các điều kiện yêu cầu được đáp ứng.

Vui lòng tham khảo chi tiết bên dưới.

Điều khoản chung

1.1. Bonus Đối Tác được tổ chức bởi MTrading (ServiceComsvg LLC, sau đây gọi là Công ty).

1.2. Điều Khoản và Điều Kiện của Bonus Đối Tác là một phần không thể thiếu thuộc các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh của MTrading (ServiceComsvg LLC) và các quy định được nêu ở đây được coi là phụ lục của tất cả các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh của MTrading (ServiceComsvg LLC).

1.3. MTrading có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi này.

1.4. Bonus Đối Tác được áp dụng với đơn vị là đồng USD.

Người tham gia

2.1. Bonus Đối Tác là một khoản Bonus đặc biệt dành cho khách hàng của MTrading, được cấp trên cơ sở cá nhân theo sự quyết định của Công ty.

2.2. Bonus Đối Tác chỉ dành cho khách hàng từ các quốc gia không bị hạn chế, những người quan tâm đến việc mở tài khoản giao dịch thật M.Premium tại MTrading (ServiceComsvg LLC).

2.3. Chỉ những người dùng đã được xác minh mới có thể tham gia chương trình này. Để xác minh, người dùng phải xác minh số điện thoại di động, email và tải lên giấy tờ nhận dạng trong Trader’s Room (Phòng Giao Dịch). Công ty có quyền yêu cầu thêm các giấy tờ khác để nhận dạng.

2.4. Mỗi khách hàng chỉ có thể nhận một Bonus duy nhất ở cùng một thời điểm.

2.5. Nhân viên của Công ty và các thành viên trong gia đình không thể tham gia chương trình này.

2.6. Bonus Đối Tác chỉ có thể được sử dụng để giao dịch. Việc rút tiền và chuyển khoản nội bộ Bonus Đối Tác sang các tài khoản khác là không được phép.

2.7. Khách hàng đồng ý rằng thông tin cung cấp trong quá trình đăng ký có thể được MTrading sử dụng trong chương trình khuyến mãi Bonus Đối Tác và cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào khác.

Cách nhận Bonus

3.1. Khách hàng sẽ tự động nhận được số tài khoản giao dịch sau khi đăng ký thành công và yêu cầu nhận Bonus.

3.2. Chỉ lợi nhuận có được khi giao dịch bằng Bonus Đối Tác mới có thể rút. Bonus Đối Tác không thể rút. Nó sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản sau khi tất cả các điều kiện yêu cầu được đáp ứng và lợi nhuận từ Bonus sẽ được tự động chuyển vào Ví của Khách hàng.

3.3. Để đủ điều kiện rút lợi nhuận kiếm được từ Bonus Đối Tác, tất cả các vị thế giao dịch đang mở phải được đóng trước ngày hết hạn Bonus, kể cả bất kỳ vị thế nào được mở bằng Bonus Đối Tác.

3.4. MTrading có quyền từ chối yêu cầu trao thưởng hoặc chặn tài khoản có Bonus Đối Tác, nếu có sự trùng khớp một phần hoặc toàn bộ của địa chỉ IP hoặc các dấu hiệu khác cho thấy thuộc về cùng một người.

3.5. Bonus Đối Tác có thể được sử dụng trong khoảng thời gian được quy định bởi các điều khoản của chương trình cụ thể. Sau khi thời gian kết thúc, Bonus Đối Tác sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản.

3.6. Tất cả lợi nhuận kiếm được bằng cách sử dụng Bonus Đối Tác sẽ bị coi là vô hiệu, nếu chủ tài khoản đã cung cấp thông tin không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm trong quá trình đăng ký.

3.7. Giao dịch Hedging nội bộ (sử dụng các tài khoản giao dịch khác tại MTrading) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch khác ở các nhà môi giới khác) nhằm tránh rủi ro thị trường, được coi là lạm dụng.

3.8. Sử dụng các lỗi báo giá để kiếm lợi nhuận đảm bảo hoặc bất kỳ hình thức hoạt động gian lận nào khác đều được coi là lạm dụng.

3.9. Không có khoản hoa hồng nào được thanh toán cho Đối tác khi Khách hàng giao dịch bằng Bonus Đối Tác.

3.10. Bất kỳ tranh chấp hoặc hiểu lầm nào có thể phát sinh do các điều khoản của Chương trình sẽ được giải quyết bởi Ban Quản lý MTrading theo cách đưa ra giải pháp công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Một khi quyết định như vậy đã được đưa ra, sẽ được coi là quyết định cuối cùng và/hoặc ràng buộc cho tất cả các bên.

Định nghĩa

ServiceComsvg LLC có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ Chương trình này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia Chương trình hiện tại hoặc trong tương lai.

“Công ty” – ServiceComsvg LLC đăng ký tại PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent và The Grenadines, VC0100

“Người tham gia” – Người dùng đã yêu cầu nhận Bonus.

"Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu" - Tổng khối lượng giao dịch cần thiết để giao dịch trước khi Khách hàng có thể nhận giải thưởng tiền mặt từ chương trình khuyến mãi. Khối lượng giao dịch được tính bằng Lot. Khối lượng giao dịch có thể được kiểm tra bằng cách theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển đặc biệt trong Phòng Giao Dịch. Khối lượng giao dịch được tính theo Lot với 1 Lot = 100,000 USD. Bảng điều khiển hiển thị khối lượng cần giao dịch theo Lot và số Lot đã giao dịch hiện tại.

“Giao dịch hợp lệ được tính khối lượng” – giao dịch tuân thủ cả ba tiêu chí sau:

  1. Giao dịch được mở ít nhất trong 3 phút 00 giây;
  2. Lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch lớn hơn 3 pip, trong đó: Đối với các cặp tiền được định giá đến số thứ 5 sau dấu phẩy (ví dụ: GBP/USD - 1,32451), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,00010; Đối với các cặp tiền được định giá đến số thứ 3 sau dấu phẩy (ví dụ: USD/JPY - 101,522), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,010; Đối với kim loại giao ngay, 1 pip bằng mức tăng giá 0,01; Đối với chỉ số, 1 pip bằng mức tăng giá là 1,0, còn được gọi là Index Point; Đối với các tài sản giao dịch khác, 1 pip tương đương với Bước giá tối thiểu (Tick Size), như được nêu trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên website của MTrading.
  3. Giao dịch không được sử dụng phương pháp hedging, nghĩa là phải tuân theo TẤT CẢ các yếu tố sau: Vị thế đối nghịch được mở trong vòng 15 phút sau khi mở vị thế ban đầu; Chênh lệch khối lượng giữa vị thế ban đầu và vị thế đối nghịch không vượt quá 20%; Vị thế đối nghịch được đóng trong vòng 15 phút trước hoặc sau khi đóng vị thế ban đầu.