Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Terma & Syarat "Ganjaran Deposit".

Tinjauan

Ganjaran Deposit ialah kempen tanpa had masa yang membolehkan IB meningkatkan jumlah komisen mereka dan memperoleh ganjaran tambahan. Setakat pelanggan mendaftar sebagai IB dalam sistem Dynamic IB, dia menyertai program Ganjaran Deposit secara automatik.

Untuk dapat mengeluarkan Ganjaran Deposit untuk bulan tersebut, IB harus memenuhi keperluan volum dagangan semasa bulan kalendar semasa. Bar Status Ganjaran Deposit yang dibentangkan dalam Bilik Rakan Kongsi membantu menjejaki Deposit Bersih semasa, Ganjaran Deposit dan baki bilangan lot untuk didagangkan. Jika keperluan tidak dipenuhi, Ganjaran Deposit dibayar mengikut jumlah semasa yang dibuat oleh pelanggan rakan kongsi. Sila lihat syarat terperinci di bawah.

Terma umum

1 Ganjaran Deposit ditawarkan oleh Finvest Solutions Limited (Syarikat) kepada Rakan Kongsinya di bawah Syarat berikut.

2 Dengan memohon Ganjaran Deposit, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Ganjaran Deposit serta Terma dan Syarat Syarikat.

3 Ganjaran Deposit hanya terpakai kepada rakan kongsi pada model IB Dinamik sahaja.

4 Ganjaran Deposit menyediakan ganjaran tambahan kepada komisen semasa rakan kongsi.

5 Ganjaran Deposit dibayar secara automatik pada hari pertama setiap bulan dan boleh dikeluarkan sebagai komisen rakan kongsi utama daripada spread tanpa sebarang syarat tambahan.

Bagaimana Ganjaran Deposit dikira

1 Setiap profil pelanggan yang didaftarkan dalam Sistem IB Dinamik di laman web Syarikat secara automatik mengambil bahagian dalam Kempen Ganjaran Deposit.

2 Jumlah Ganjaran Deposit Maksimum dikira dengan formula: Deposit Bersih * Kadar Ganjaran Deposit

3 Kadar peratusan Ganjaran Deposit (Kadar Ganjaran Deposit) untuk bulan tersebut adalah berdasarkan tahap IB dalam sistem Dinamik pada bulan semasa:- 0% untuk peringkat Keluarga
- 1 % untuk peringkat Silver
- 3% untuk Peringkat Gold
- 5% untuk peringkat Platinum
- 10% untuk peringkat Diamond

4 Amaun ganjaran Deposit yang perlu dibayar dikira untuk setiap pelanggan rakan kongsi secara berasingan berdasarkan tahap IB dalam sistem Dinamik, Deposit Bersih dan volum yang dibuat oleh setiap pelanggan dengan formula: Volum * Kadar volume. Kadar volume adalah berdasarkan tahap IB dalam sistem Dinamik pada bulan semasa dan menunjukkan jumlah ganjaran yang boleh IB perolehi bagi setiap lot yang dibuat oleh pelanggan :- $0 setiap lot untuk peringkat Family
- $3 setiap lot untuk peringkat Silver
- $4 setiap lot untuk peringkat Gold
- $5 setiap lot untuk peringkat Platinum
- $6 setiap lot untuk peringkat Diamond

Partnership level Active clients Revenue Share Deposit Reward rate Volume rate $/lot
Family 0-5 20% 0% 0
Silver 6-10 30% 1% 3
Gold 11-20 40% 3% 4
Platinum 21-50 50% 5% 5
Diamond 51+ 60% 10% 6

5 Sekiranya Ganjaran Deposit yang perlu dibayar melebihi Ganjaran Deposit Maksimum, IB dibayar dengan jumlah yang sama dengan Ganjaran Deposit Maksimum sebaliknya IB dibayar Ganjaran Deposit yang dikira dengan volume pelanggan semasa seperti pada titik 4.


Contoh:

Pada bulan Mac IB berada pada peringkat Silver dengan deposit bersih $15,000 dan pelanggan IB membuat 97 lot

Kadar jumlah ialah $3 setiap lot untuk peringkat Silver

Kadar Ganjaran Deposit ialah 1% untuk peringkat Silver

pelanggan 1 membuat Deposit Bersih $4000 dan volume 20 lot
klien 2 membuat Deposit Bersih $3500 dan volume 10 lot
klien 3 membuat Deposit Bersih $2500 dan volume 30 lot
klien 4 membuat Deposit Bersih $1500 dan volume 10 lot
klien 5 membuat Deposit Bersih $2000 dan volume 15 lot
klien 6 membuat Deposit Bersih $1500 dan volume 12 lot

Jumlah Ganjaran Deposit Maksimum untuk Mac yang akan dibayar pada 1 April:

pelanggan 1: $4,000 * 1% = $40
pelanggan 2: $3,500 * 1% = $35
pelanggan 3: $2,500 * 1% = $25
pelanggan 4: $1,500 * 1% = $15
pelanggan 5: $2,000 * 1% = $20
pelanggan 6: $1,500 * 1% = $15

Jumlah= $40 + $35 + $25 +$15 + $20 +$15= $150

Ganjaran Deposit yang perlu dibayar pada bulan Mac pada 1 April:

pelanggan 1: 20*$3 = $60
$60 > $40. Untuk dibayar $40
pelanggan 2: 10*$3 = $30
$35 < $30. Untuk dibayar $30
pelanggan 3: 30*$3 = $90
$90 > $25. Untuk dibayar $25
pelanggan 4: 10*$3 = $30
$30 > $15. Untuk dibayar $15
pelanggan 5: 15*$3 = $45
$45 > $20. Untuk dibayar $20
pelanggan 6: 12*$3 = $36
$36 > $15. Untuk dibayar $15

rakan kongsi - ganjaran - contoh - 6

$40 + $30 + $25 + $15 + $20 + $15 = $145


Lain-lain

1 Pada setiap masa, Finvest Solutions Limited berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan Kempen ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta semasa atau bakal peserta Kempen.

2 Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta Kempen telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan Kempen atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap MTrading, MTrading berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik diri daripada itu. peserta Ganjaran Deposit, dan, jika perlu, untuk membatalkan mana-mana terma dan syarat Kempen ini dan perjanjian pelanggan berkenaan dengan peserta Kempen itu, sama ada buat sementara waktu atau selama-lamanya, atau untuk menamatkan akses peserta itu kepada perkhidmatan dan/atau menyekat itu akaun peserta.

3 Dana Ganjaran Deposit dianggap sebagai hak milik Syarikat sehingga pelanggan mencapai volum dagangan yang diperlukan.

4 Sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau konflik atau ketidakselarasan antara terjemahan berbeza Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

5 Sekiranya terdapat soalan tambahan yang berkaitan dengan Promosi, Peserta boleh menghubungi MTrading di support@mtrading.com atau menghubungi pengurus akaun peribadi mereka.