ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสเงินฝาก

ภาพรวม

โบนัสเงินฝากคือแคมเปญที่มีตลอด ซึ่งให้ IB สามารถเพิ่มค่านายหน้าที่ และรับผลตอบแทนเพิ่มเติม หลังจากที่คุณเข้าร่วมโปรแกรม Dynamic IB คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมโบนัสเงินฝากโดยทันที

ในการถอนโบนัสเงินฝากในแต่ละเดือนนั้น IB จำเป็นต้องมีปริมาณยอดเทรดให้ได้ตามยอดที่กำหนดในเดือนนั้นๆ การติดตามสถานะโบนัสเงินฝากจะแสดงในหน้า Partner room เพื่อช่วยติดตามเงินฝากสุทธิ(Net deposit), จำนวนโบนัสเงินฝาก และจำนวนล็อตที่เหลือในการเทรด หากลูกค้าเทรดได้ไม่ถึงตามยอดที่กำหนดในแต่ละเดือน จะได้รับโบนัสเงินฝากตามยอดปริมาณที่เทรดได้ล่าสุด คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้

ข้อตกลงทั่วไป

1 โบนัสเงินฝากได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Finvest Solutions Limited เพื่อมอบให้กับพาร์ทเนอร์ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

2 สำหรับการสมัครรับโบนัสงินฝาก ลูกค้าควรอ่านและยอมรับข้อตกลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสเงินฝาก ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

3 ข้อเสนอโบนัสเงินฝากสามารถใช้ได้กับพาร์ทเนอร์ในรูปแบบ Dynamic IB เท่านั้น

4 โบนัสเงินฝากมอบผลตอบแทนพิเศษต่อค่านายหน้าที่พาร์ทเนอร์ได้รับในปัจจุบัน

5 โบนัสเงินฝากจะได้รับทันทีทุกวันที่ 1 ของเดือน และสามารถถอนออกมาเป็นค่านายสำหรับพาร์ทเนอร์ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติม

วิธีคำนวณโบนัสเงินฝาก

1 บัญชีลูกค้าทุกคนที่ลงทะเบียนในระบบ Dynamic IB บนเว็บไซต์ของบริษัท จะได้เข้าร่วมในแคมเปญโบนัสเงินฝากโดยอัตโนมัติ

2 จำนวนโบนัสเงินฝากสูงสุดสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร: Net Deposit * อัตราโบนัสเงินฝาก

3 % ของโบนัสเงินฝาก (อัตราโบนัสเงินฝาก) ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับระดับของ IB ในเดือนนั้นๆ:- 0% สำหรับระดับ Family
- 1% สำหรับระดับ Silver
- 3% สำหรับระดับ Gold
- 5% สำหรับระดับ Platinum
- 10% สำหรับระดับ Diamond

4 จำนวนโบนัสเงินฝากที่จะได้รับสำหรับพาร์ทเนอร์นั้นจะถูกแยกตามระดับ IB นอกจากนี้ลูกค้าสามารถคำนวน เงินฝากสุทธิ(Net Deposit) และ Volume ที่ลูกค้าทำได้โดยใช้สูตร: Volume * Volume rate โดย Volume rate ขึ้นอยู่กับระดับ IB ของพาร์ทเนอร์ในเดือนปัจจุบัน ทั้งนี้จำนวนโบนัสที่ IB จะได้รับในแต่ละล็อตที่ลูกค้าเทรดมีดังนี้:- $0 ต่อล็อตสำหรับระดับ Family
- $3 ต่อล็อตสำหรับระดับ Silver
- $4 ต่อล็อตสำหรับระดับ Gold
- $5 ต่อล็อตสำหรับระดับ Platinum
- $6 per ต่อล็อตสำหรับระดับ Diamond

Partnership level Active clients Revenue Share Deposit Reward rate Volume rate $/lot
Family 0-5 20% 0% 0
Silver 6-10 30% 1% 3
Gold 11-20 40% 3% 4
Platinum 21-50 50% 5% 5
Diamond 51+ 60% 10% 6

5 ในกรณีที่โบนัสเงินฝากที่ได้รับมากกว่าจำนวนโบนัสเงินฝากสูงสุดนั้น IB จะได้รับเงินเท่ากับโบนัสเงินฝากสูงสุด หรือในอีกกรณีหนึ่งโบนัสเงินฝากที่ IB ได้รับจะถูกคำนวณจากปริมาณลูกค้าในปัจจุบัน


ตัวอย่าง:

เดือนมีนาคม IB อยู่ในระดับ Silver ด้วยเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $15,000 และลูกค้าของ IB ทำได้ 97 ล็อต

ค่าธรรมเนียม $3 ต่อล็อตสำหรับระดับ Silver

อัตราโบนัสเงินฝากสำหรับระดับ Silver คือ 1%

ลูกค้าคนที่ 1 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $4000 และ ทำได้ 20 ล็อต
ลูกค้าคนที่ 2 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $3500 และ ทำได้ 10 ล็อต
ลูกค้าคนที่ 3 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $2500 และ ทำได้ 30 ล็อต
ลูกค้าคนที่ 4 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $1500 และ ทำได้ 10 ล็อต
ลูกค้าคนที่5 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $2000 และ ทำได้ 15 ล็อต
ลูกค้าคนที่ 6 มีเงินฝากสุทธิ(Net deposit) $1500 และ ทำได้ 12 ล็อต

โบนัสเงินฝากสูงสุดทั้งหมดสำหรับเดือนมีนาคมจะได้รับในวันที่ 1 เมษายน:

ลูกค้า 1: $4,000 * 1% = $40
ลูกค้า 2: $3,500 * 1% = $35
ลูกค้า 3: $2,500 * 1% = $25
ลูกค้า 4: $1,500 * 1% = $15
ลูกค้า 5: $2,000 * 1% = $20
ลูกค้า 6: $1,500 * 1% = $15

ยอดรวม= $40 + $35 + $25 +$15 + $20 +$15= $150

โบนัสเงินฝากสำหรับเดือนมีนาคมจะได้รับในวันที่ 1 เมษายน:

ลูกค้า 1: 20*$3 = $60
$60 > $40 ลูกค้าจะได้รับ $40
ลูกค้า 2: 10*$3 = $30$35 < $30 ลูกค้าจะได้รับ $30
ลูกค้า 3: 30*$3 = $90$90 > $25 ลูกค้าจะได้รับ $25
ลูกค้า 4: 10*$3 = $30$30 > $15 ลูกค้าจะได้รับ $15
ลูกค้า 5: 15*$3 = $45$45 > $20 ลูกค้าจะได้รับ $20
ลูกค้า 6: 12*$3 = $36$36 > $15 ลูกค้าจะได้รับ $15

พาร์ทเนอร์ - ผลตอบแทน - ตัวอย่าง - 6

$40 + $30 + $25 + $15 + $20 + $15 = $145


ข้อกำหนดอื่นๆ

1 Finvest Solutions Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

2 หากบริษัทตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญละเมิดข้อกำหนด หรือพยายามที่จะนำแคมเปญไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงกระทำการใดๆที่ไม่โปร่งใสต่อ MTrading นั้น MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสเงินฝากจากผู้เข้าร่วมรายนั้น โดยหากเกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของแคมเปญนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ยอมรับข้อตกลงแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ยุติการเข้าถึงบริการของผู้เข้าร่วมแคมเปญนั้น รวมไปถึงระงับบัญชีของผู้เข้าร่วมรายนั้นเป็นการชั่วคราว-ถาวร

3 โบนัสเงินฝากถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะมีปริมาณการเทรดถึงตามยอดที่กำหนด

4 ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

5 ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ MTrading ได้ผ่านทางอีเมล thailand@mtrading.com หรือติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของท่าน