Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Terma & Syarat "Deposit Bonus"

Tinjauan

200% Deposit Bonus ialah kempen promo tanpa had yang membolehkan pedagang meningkatkan jumlah deposit mereka sehingga 200%. Peratus bonus bergantung pada negara tempat tinggal pelanggan. Pada bila-bila masa pelanggan mendepositkan dana ke akaun M.Premium mereka, mereka boleh memohon bonus dengan klik butang “Terima bonus” di dalam Trader Room dan memilih peratusan yang mereka ingin tambahkan kepada jumlah deposit mereka: 25%, 50%, 100%, atau 200%. Untuk mengeluarkan atau menggunakan dana bonus untuk perdagangan selanjutnya, Peserta harus memenuhi keperluan volume perdagangan dalam tempoh masa 180 hari kalendar. Bar Status bonus yang dibentangkan dalam Trader Room membantu menjejaki baki bilangan lot untuk didagangkan. Jika keperluan tidak dipenuhi dalam tempoh masa yang ditetapkan, bonus akan tamat tempoh. Walau bagaimanapun, pelanggan boleh menuntut bonus baharu serta-merta dan mula berusaha untuk memenuhi keperluan semula. Sila lihat syarat terperinci di bawah.

Peratus Bonus Deposit sehingga 200% diwakili di Malaysia dan India sahaja. Di negara lain peratus Bonus Deposit diwakili sebagai 25% dan 50%.

Syarat Umum

 1. Deposit Bonus ditawarkan oleh ServiceComsvg LLC (Syarikat) kepada Pelanggannya di bawah Terma berikut.
 2. Dengan memohon Bonus, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Bonus serta Terma dan Syarat Syarikat.
 3. Deposit Bonus hanya terpakai untuk akaun M.Premium sahaja.
 4. Deposit Bonus menyediakan jumlah dana tambahan yang tersedia untuk perdagangan (iaitu untuk membuka kedudukan baharu dan mengekalkan keperluan margin untuk jawatan tersebut).
 5. Deposit bonus tersedia kepada pelanggan copy trading yang layak yang telah berjaya melanggan strategi pedagang yang layak dan telah membuat deposit baharu ke dalam akaun copy trading mereka. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memahami risiko yang berkaitan dengan copy trading dan untuk membuat keputusan termaklum mengenai strategi pelaburan mereka.
 6. Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung oleh pelanggan, tidak kira sama ada kerugian itu berkaitan dengan penggunaan bonus deposit atau aktiviti perdagangan lain. Syarikat tidak boleh menjamin prestasi mana-mana strategi pedagang yang layak atau keuntungan aktiviti dagangan pelanggan.
 7. Deposit bonus meningkatkan volume perdagangan dan dimasukkan ke dalam baki akaun untuk perdagangan bebas sahaja. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digunakan untuk perdagangan sebenar dan dikecualikan daripada pelanggan.
 8. Jumlah bonus akan segera dikreditkan ke dalam akaun pelaburan setelah semua terma dan syarat yang diperlukan dipenuhi.
 9. Bonus tidak boleh digunakan untuk menampung kerugian perdagangan.
 10. Bonus bukan sebahagian daripada baki akaun perdagangan dan dipaparkan dalam ruangan “Kredit” dalam platform MetaTrader.
 11. Kempen Deposit Bonus adalah tanpa had masa. Selepas menerima Bonus atau gagal memenuhi keperluan yang diperlukan untuk Bonus, Peserta boleh memohon untuk yang baharu.

Bagaimana untuk menerima Deposit Bonus

 1. Setiap profil pelanggan yang didaftarkan di laman web Syarikat adalah tertakluk kepada satu bonus aktif pada satu masa.
 2. Deposit Bonus diminta semasa mendepositkan di kawasan peribadi pelanggan - Trader Room. Pelanggan harus klik butang "Terima bonus" di bahagian Deposit dan nyatakan jumlah bonus yang dikehendaki: 25%, 50%, 100% atau 200%.
 3. Sekiranya kaedah Pindahan Wayar digunakan untuk mendeposit, Peserta perlu memberitahu pengurus akaunnya untuk mengatur pemberian Bonus kepada akaun perdagangan Peserta melalui e-mel selepas akaun perdagangan Peserta telah dibiayai. Dalam semua kes lain, Bonus ditambahkan ke akaun Peserta secara automatik.
 4. Peserta mesti memenuhi keperluan volume perdagangan minimum sebelum Bonus akan dipindahkan ke baki akaun dan tersedia untuk permintaan pengeluaran atau pemindahan dalaman. Selepas menerima Bonus, peserta akan mempunyai 180 hari kalendar untuk memenuhi keperluan volume minimum. Istilah ini dikira secara berasingan untuk setiap jumlah bonus tertentu yang diterima semasa Promosi ini.

Contoh:

Seorang Peserta mendepositkan $100 dan memilih Bonus 100%.

Bonus ditambah ke akaun Peserta. Baki akaun sekarang ialah $100 Deposit + 100% Bonus Deposit = $200Lot yang diperlukan untuk berdagang:0.25-0.3 lot setiap USD$100*0.25 = 25 lot

Peserta mempunyai 180 hari kalendar untuk berdagang bilangan lot yang diperlukan dan menyimpan Bonus. Peserta telah memohon Bonus pada bulan September supaya dia mempunyai masa sehingga Mac untuk memenuhi keperluan volume dagangan.

Bilangan lot untuk berdagang sehingga Mac dikira secara automatik dan ditunjukkan dalam bahagian Bilik & Papan Pemuka Pedagang.


5. Selepas 180 hari kalendar dari tarikh deposit, MTrading mempunyai hak untuk mengalih keluar kelayakan pelanggan untuk sebarang bonus aktif, dengan syarat keperluan volume perdagangan minimum belum selesai. Pelanggan dikehendaki melakukan usaha murni untuk memastikan bahawa MTrading dapat mengeluarkan bonus selepas 180 hari kalendar telah berlalu jika volume perdagangan minimum belum selesai.

6. Bonus hanya akan dikreditkan ke akaun perdagangan sebenar yang sama yang dibiayai.

Bagaimana cara mengeluarkan Bonus Deposit

 1. Setelah keperluan volume perdagangan dipenuhi, Peserta boleh mengeluarkan Bonus atau menggunakannya untuk perdagangan selanjutnya.
 2. Setelah dikreditkan ke akaun perdagangan pelanggan, bonus deposit kekal dipautkan ke akaun yang sama ini dan tidak boleh dikeluarkan sama ada sebahagian atau sepenuhnya melainkan keperluan volume perdagangan minimum dipenuhi secara keseluruhannya
 3. Peserta boleh mengeluarkan keuntungan terakru dan deposit terdahulu daripada akaun perdagangan. Peserta memahami dan bersetuju bahawa dalam kes di mana pengeluaran dana yang didepositkan atau sebarang pemindahan dalaman daripada akaun berlaku sebelum Keperluan Jumlah Perdagangan telah dipenuhi, ini akan membawa kepada penyingkiran jumlah Bonus daripada akaun Peserta.
 4. Adalah menjadi tanggungjawab Peserta untuk memastikan baki akaun mereka tidak jatuh kepada kurang daripada -$5. Jika baki melebihi ambang ini, Bonus Deposit akan dikeluarkan.
 5. Bonus Deposit tidak boleh dipindah milik dan hanya terhad kepada penerima tawaran ini.
 6. Pelanggan bersetuju bahawa permintaan pengeluaran tidak akan diproses jika permintaan tersebut mengakibatkan jumlah pengurangan lebih daripada 65% daripada margin percuma pada akaun selepas sebarang pengurangan automatik tahap bonus diambil kira.

Syarat stop out (Margin call)

 1. Disebabkan oleh had margin percuma tambahan yang dibentuk oleh jumlah Bonus dalam akaun perdagangan, Peserta menerima dan bersetuju bahawa selain tahap Stop Out yang dinyatakan di laman web MTrading, syarat Stop Out Tambahan akan digunakan pada akaun perdagangan Peserta yang mengandungi Bonus. Kedudukan terbuka peserta akan segera dibubarkan jika mana-mana syarat atau Stop Out Tambahan akan berlaku dalam akaun perdagangan Peserta.
 2. Syarat Stop Out tambahan akan mencetuskan prosedur Stop Out jika jumlah ekuiti akaun Peserta (baki sendiri + untung/rugi floating semasa + swap + Jumlah Bonus - setiap komisen perdagangan) berkurangan di bawah jumlah Bonus yang diterima, seperti ditunjukkan dalam Contoh di bawah:

Contoh:

a) Syarat Default Stop Out:

Apabila Peserta mempunyai 1000 USD dana sendiri dalam akaun dagangan dan tambahan 300 USD diterima sebagai Bonus, jumlah keseluruhan yang boleh digunakan sebagai margin dalam akaun ialah 1300 USD. Jika Peserta menggunakan 1200 USD sebagai margin, Default Stop Out akan dicetuskan apabila ekuiti akaun semasa berkurangan di bawah 30% daripada margin yang digunakan, iaitu apabila ekuiti akan turun kepada 360 USD atau lebih rendah. Jumlah baki 360 USD ini adalah lebih besar daripada amaun yang diterima sebagai Bonus, oleh itu ekuiti tidak jatuh di bawah jumlah Bonus dan prosedur Default Stop Out akan dicetuskan pada tahap margin 30%.

b) Syarat Stop Out Tambahan:

Mengikuti parameter yang sama seperti dalam contoh di atas, tetapi dengan mengandaikan bahawa kali ini Peserta akan menggunakan 600 USD untuk keperluan margin. Dalam kes sedemikian, 30% daripada keperluan margin ini ialah 180 USD, namun memandangkan jumlah ini kekal di bawah jumlah Bonus yang diterima (300 USD), syarat Stop Out Tambahan akan dikenakan apabila jumlah ekuiti akaun berkurangan di bawah 300 USD. Akibatnya Henti Keluar akan mencetuskan pada tahap margin 50%.

Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan sepenuhnya sebelum tarikh tamat tawaran untuk mengekalkan tahap margin yang mencukupi pada akaun mereka supaya selepas penyingkiran tahap margin Bonus akan tetap mencukupi untuk mengekalkan kedudukan terbuka.


Pelbagai

 1. Pada setiap masa, ServiceComsvg LLC berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.
 2. Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta Promosi telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan Promosi atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap MTrading, MTrading' berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik bonus kredit daripada peserta tersebut, dan, jika perlu, untuk membatalkan mana-mana terma dan syarat promosi ini dan perjanjian pelanggan berkenaan dengan peserta Promosi tersebut, sama ada buat sementara waktu atau secara kekal, atau untuk menamatkan akses peserta tersebut kepada perkhidmatan dan/atau menyekat akaun peserta tersebut.
 3. Dana bonus dianggap sebagai hak milik Syarikat sehingga pelanggan mencapai volume perdagangan yang diperlukan.
 4. Kebanyakan instrumen deposit tertakluk kepada komisen atau bayaran oleh pihak ketiga. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menyediakan tahap deposit yang mencukupi, tidak termasuk komisen, untuk layak untuk kategori bonus yang sesuai.
 5. Perdagangan dalam pasaran Forex dan CFD memerlukan risiko yang ketara. Penyertaan dalam pasaran Forex dan CFD tidak seharusnya dilakukan melainkan Pedagang menyedari sepenuhnya dan memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan. Penyertaan dalam promosi ini tidak seharusnya menjadi faktor pendorong apabila mempertimbangkan penyertaan dalam pasaran Forex dan CFD.
 6. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa semua cukai dan bayaran yang dikenakan ke atas bonus di negara mereka dibayar.
 7. Sekiranya terdapat sebarang kesamaran atau konflik atau ketidakselarasan antara terjemahan berbeza Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 8. Sekiranya terdapat soalan tambahan yang berkaitan dengan Promosi, Peserta boleh menghubungi MTrading di support@mtrading.com atau menghubungi pengurus akaun peribadi mereka.

Definisi

Pada setiap masa, ServiceComsvg LLC berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

“Pelanggan Baharu” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, tidak mempunyai sebarang akaun live atau pendaftaran awal dalam Trader Room di MTrading.

“Syarikat” – ServiceComsvg LLC berdaftar di PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines, VC0100.

“Pelanggan Sedia Ada” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, telah atau lebih awal memiliki, mana-mana akaun berikut:

 • Pendaftaran di Trader Room MTrading;
 • Akaun perdagangan sebenar (pada masa ini aktif atau dinyahaktifkan).

“Peserta” – Pengguna Akaun M.Premium yang memohon bonus melalui Trader Room atau di support@mtrading.com sekiranya pemindahan wayar telah digunakan.

“Pembiayaan akaun”, “deposit” – Operasi wang yang menambahkan wang baharu ke akaun perdagangan sebenar pelanggan melalui cara pembayaran yang ditawarkan oleh MTrading. Pemindahan dalaman, pelarasan baki, kredit bonus tunai lain, ganjaran IB/rakan kongsi atau komisen tidak akan dianggap sebagai operasi pembiayaan akaun.

“Keperluan volume perdagangan minimum” – Jumlah volume yang diperlukan untuk berdagang sebelum pelanggan boleh mengeluarkan dana bonus yang diterima daripada Promosi. Jumlah perdagangan dikira dalam lot. Jumlah dagangan dalam lot boleh disemak oleh Peserta di Trader Room dengan mengikuti kemajuan pada dashboard khas. Jumlah perdagangan dalam lot dikira sebagai 1 lot = 100,000 USD Dashboard menunjukkan volume yang diperlukan dalam lot untuk didagangkan dan bilangan semasa lot yang didagangkan.

“Perdagangan yang sah untuk pengiraan jumlah volume yang diperlukan” – perdagangan pusingan penuh yang mematuhi ketiga-tiga kriteria berikut:

 1. Perdagangan kekal dibuka sekurang-kurangnya 3 minit 00 saat;
 2. Untung atau rugi dalam perdagangan ini adalah lebih daripada 3 pip, di mana:-untuk instrumen Forex yang disebut ke angka ke-5 berikutan titik perpuluhan (cth. GBPUSD – 1.32451), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.00010;- untuk instrumen Forex dipetik ke digit ke-3 berikutan titik perpuluhan (cth. USDJPY – 101.522), 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.010;- untuk logam spot 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.01;- untuk indeks 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 1.0, yang juga dipanggil Titik Indeks;- untuk instrumen lain 1 pip adalah sama dengan Saiz Tick, seperti yang disediakan dalam Spesifikasi Kontrak di laman web MTrading
 3. Dagangan tidak dilindung nilai, bermakna ia perlu mematuhi SEMUA mata di bawah untuk dianggap sebagai perdagangan terlindung:- kedudukan pembalikan dibuka dalam masa 15 minit selepas membuka kedudukan awal;- varians volume antara kedudukan awal dan pembalikan tidak melebihi 20%;- kedudukan pembalikan ditutup dalam masa 15 minit sebelum atau selepas penutupan kedudukan awal.