Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều kiện & Điều khoản "Bonus Tiền Nạp"

Tổng quan

Bonus Tiền Nạp 200% là một chương trình khuyến mãi không giới hạn cho phép các nhà giao dịch tăng số tiền ký quỹ của họ lên đến 200%. Phần trăm Bonus phụ thuộc vào quốc gia cư trú của khách hàng. Bất cứ khi nào Khách hàng nạp tiền vào tài khoản M.Premium của họ, họ có thể đăng ký nhận Bonus này bằng cách nhấp vào nút “Nhận tiền thưởng” trong Phòng Giao Dịch và chọn mức tiền thưởng muốn nhận thêm vào số tiền ký quỹ của họ: 25%, 50%, 100% hoặc 200%. Để có thể rút hoặc sử dụng Bonus ở các giao dịch tiếp theo, Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian là 180 ngày. Thanh trạng thái Bonus trong Phòng Giao Dịch giúp theo dõi số lượng Lot còn lại cần giao dịch. Nếu các yêu cầu này không được đáp ứng trong thời gian đã chỉ định, tiền thưởng sẽ hết hạn. Tuy nhiên, Khách hàng có thể yêu cầu nhận Bonus mới ngay lập tức và bắt đầu giao dịch lại để đáp ứng các yêu cầu. Vui lòng xem các điều khoản chi tiết bên dưới.

Phần trăm Bonus Tiền Nạp lên tới 200% chỉ được áp dụng ở Malaysia và Ấn Độ. Ở các quốc gia khác, phần trăm Bonus Tiền Nạp được áp dụng là 25% và 50%.

Các điều khoản chung

 1. Bonus Tiền Nạp được ServiceComsvg LLC (Công ty) cung cấp cho Khách hàng của mình theo các Điều khoản sau.
 2. Khi đăng ký nhận Bonus này, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện của Bonus cũng như Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
 3. Bonus Tiền Nạp chỉ được áp dụng cho tài khoản M.Premium.
 4. Bonus Tiền Nạp mang lại cho Nhà đầu tư nhiều tiền hơn để giao dịch (nghĩa là Nhà đầu tư có thể mở các vị thế mới và duy trì các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế đó).
 5. Bonus Tiền Nạp dành cho những người sao chép giao dịch đủ điều kiện, đã đăng ký thành công chiến lược của chuyên gia giao dịch và đã ký quỹ vào tài khoản sao chép giao dịch của họ. Người sao chép hoàn toàn chịu trách nhiệm và hiểu rõ những rủi ro liên quan đến sao chép giao dịch và đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược sao chép của mình.
 6. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà người sao chép phải gánh chịu, bất kể tổn thất đó có liên quan đến việc sử dụng Bonus Tiền Nạp hay các hoạt động giao dịch khác hay không. Công ty không thể đảm bảo hiệu quả của bất kỳ chiến lược nào của chuyên gia hoặc lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của người sao chép.
 7. Bonus Tiền Nạp tăng khối lượng giao dịch và được tích vào số dư tài khoản (Balance) cho các Trader tự giao dịch. Tuy nhiên, nó không thể sử dụng để thực hiện giao dịch thực và không áp dụng cho Người sao chép.
 8. Bonus sẽ được cộng ngay vào tài khoản sao chép sau khi đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện cần thiết.
 9. Bonus không thể được sử dụng để bù đắp thua lỗ khi giao dịch.
 10. Bonus không phải là một phần của Balance (số dư) tài khoản giao dịch và được hiển thị trong phần “Credit” trên nền tảng MetaTrader.
 11. Chương trình Bonus Tiền Nạp không giới hạn thời gian. Sau khi nhận được Bonus hoặc không đáp ứng các yêu cầu cần thiết của Bonus, Người tham gia có thể đăng ký nhận lại Bonus.

Cách nhận Bonus Tiền Nạp

 1. Mỗi hồ sơ Khách hàng mở tài khoản qua website của Công ty chỉ được sử dụng một Bonus một lần.
 2. Bonus Tiền Nạp được yêu cầu khi ký quỹ trong trang cá nhân của Khách hàng - Phòng Giao Dịch. Khách hàng nhấp vào nút “Nhận Bonus” trong phần Ký quỹ và chỉ định mức bonus tiền nạp mong muốn: 25%, 50%, 100% hoặc 200%.
 3. Trong trường hợp sử dụng phương thức Chuyển khoản (Wire Transfer) để ký quỹ, Khách hàng phải thông báo cho nhân viên chăm sóc Khách hàng sắp xếp chuyển Bonus vào tài khoản giao dịch qua e-mail sau khi tài khoản giao dịch của Khách hàng đã ký quỹ. Đối với các trường hợp khác, Bonus sẽ tự động được thêm vào tài khoản của Khách hàng.
 4. Người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu trước khi Bonus Tiền Nạp được chuyển vào số dư tài khoản và sẵn sàng cho các yêu cầu rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ. Sau khi nhận được Bonus, người tham gia sẽ có 180 ngày để đáp ứng yêu cầu khối lượng tối thiểu. Thời hạn này được tính riêng cho từng số tiền thưởng cụ thể nhận được trong Chương trình Khuyến mãi này.

Ví dụ:

Khách hàng nạp $100 và chọn Bonus Tiền nạp 100%.

Bonus được thêm vào tài khoản của Khách hàng. Số dư tài khoản lúc này là $100 Ký quỹ + 100% Bonus Tiền nạp = $200. Số Lot yêu cầu để giao dịch: 0,25-0,3 Lot cho mỗi USD, $100*0,25 = 25 Lot

Khách hàng có 180 ngày để giao dịch số lượng Lot này và giữ Bonus. Khách hàng đã đăng ký Bonus vào tháng 9, vậy Khách hàng có thời gian cho đến tháng 3 để đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch.

Số Lot giao dịch cho đến tháng 3 được tính toán tự động và hiển thị trong Phòng Giao Dịch -> phần Bảng điều khiển.


5. Sau 180 ngày từ ngày ký quỹ, MTrading có quyền tước bỏ tư cách nhận tiền thưởng của Khách hàng đối với bất kỳ loại Bonus nào, nếu yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được hoàn thành. Khách hàng cần cố gắng và hiểu rằng MTrading có thể thu hồi Bonus sau 180 ngày nếu khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được đáp ứng.

6. Các khoản Bonus sẽ được cộng vào cùng một tài khoản giao dịch thật đã được ký quỹ.

Cách rút Bonus Tiền Nạp

 1. Khi yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng, Khách hàng có thể rút Bonus hoặc sử dụng nó cho các giao dịch tiếp theo.
 2. Khi được cộng vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, Bonus Tiền Nạp vẫn được liên kết với cùng tài khoản này và không thể được rút từng phần hoặc rút toàn bộ, trừ khi yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu được đáp ứng.
 3. Người tham gia có thể rút lợi nhuận tích lũy và tiền nạp trước đó từ tài khoản giao dịch. Người tham gia hiểu và đồng ý rằng nếu thực hiện rút tiền nạp hoặc chuyển khoản nội bộ từ tài khoản này trước khi Yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng, điều này sẽ dẫn đến việc xóa toàn bộ Tiền thưởng khỏi tài khoản của Người tham gia.
 4. Người tham gia phải đảm bảo rằng số dư tài khoản của họ không giảm xuống dưới -$5. Nếu số dư dưới ngưỡng này, Bonus Tiền Nạp sẽ bị xóa.
 5. Bonus Tiền Nạp không thể chuyển nhượng và chỉ giới hạn cho người nhận ưu đãi này.
 6. Khách hàng đồng ý rằng yêu cầu rút tiền sẽ không được xử lý nếu yêu cầu này khiến số dư khả dụng (Free Margin) trên tài khoản giảm tổng cộng hơn 65% sau khi Bonus được tự động trừ khỏi tài khoản.

Điều kiện Stop Out (Margin Call)

 1. Do giới hạn số dư khả dụng (Free Margin) bổ sung được tạo bởi số tiền Bonus trong tài khoản giao dịch, Người tham gia chấp nhận và đồng ý rằng bên cạnh mức Stop Out mặc định được đề cập trên website của MTrading, một điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ được áp dụng cho tài khoản giao dịch của Người tham gia có sử dụng Bonus. Các vị thế mở của Người tham gia sẽ được thanh khoản ngay lập tức nếu có bất kỳ điều kiện Stop Out mặc định hoặc Stop Out Bổ Sung nào xảy ra trên tài khoản giao dịch của Người tham gia.
 2. Điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ kích hoạt quá trình Stop Out nếu tổng số vốn chủ sở hữu (Equity) trên tài khoản (số dư + lợi nhuận/thua lỗ thả nổi hiện tại + Swap + Bonus - hoa hồng giao dịch) giảm xuống dưới số tiền Bonus nhận được, như minh hoạ trong ví dụ bên dưới:

Ví dụ:

a) Điều kiện Stop Out mặc định:

Khi Khách hàng có 1000 USD tiền vốn trong tài khoản giao dịch và thêm 300 USD nhận được dưới dạng Bonus, tổng số tiền có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ trong tài khoản là 1300 USD. Nếu Khách hàng sử dụng 1200 USD làm tiền ký quỹ, Stop Out mặc định sẽ được kích hoạt khi Equity tài khoản hiện tại giảm xuống dưới 30% số tiền ký quỹ đã sử dụng, tức là khi Equity giảm xuống còn 360 USD hoặc thấp hơn. Số tiền 360 USD còn lại này lớn hơn số tiền nhận được dưới dạng Bonus, do đó Equity không giảm xuống dưới số tiền Bonus và quy trình Stop Out mặc định sẽ được kích hoạt ở mức ký quỹ là 30%.

b) Điều kiện Stop Out bổ sung:

Theo các thông số tương tự như trong ví dụ trên, nhưng giả sử rằng Khách hàng sử dụng 600 USD cho các yêu cầu ký quỹ. Trong trường hợp như vậy, 30% yêu cầu ký quỹ sẽ là 180 USD, tuy nhiên vì số tiền này vẫn thấp hơn số Bonus đã nhận (300 USD), một điều kiện Stop Out bổ sung sẽ được áp dụng bất cứ khi nào Equity tài khoản giảm xuống dưới 300 USD. Do đó, lệnh Stop Out sẽ kích hoạt ở mức ký quỹ 50%.

Khách hàng có trách nhiệm trước ngày kết thúc ưu đãi phải duy trì đủ mức ký quỹ trên tài khoản của họ, để sau khi thu hồi Bonus, mức ký quỹ vẫn có thể duy trì các vị thế mở.


Điều khoản khác

 1. ServiceComsvg LLC có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.
 2. Nếu MTrading nghi ngờ Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mãi đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng Chương trình khuyến mãi, hoặc bằng một cách nào khác hành động thiếu thiện chí với MTrading, MTrading có quyền từ chối, thu hồi, hủy bỏ hoặc rút lại số tiền Bonus từ Khách hàng, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều kiện và điều khoản nào của chương trình khuyến mãi này và thỏa thuận đối với Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mãi đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ và/hoặc chặn (các) tài khoản của Khách hàng đó.
 3. Các khoản Bonus được coi là tài sản của Công ty cho đến khi Khách hàng đạt khối lượng giao dịch yêu cầu.
 4. Hầu hết các phương thức ký quỹ phải chịu hoa hồng hoặc khoản phí từ một bên thứ ba. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng số tiền nạp của họ, sau khi loại trừ các khoản phí này, đạt đủ điều kiện nhận Bonus thích hợp.
 5. Giao dịch trên thị trường Forex và CFD mang lại rủi ro đáng kể. Tham gia vào thị trường Forex và CFD không nên được thực hiện trừ khi Người giao dịch hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch. Tham gia vào chương trình này không phải là một yếu tố thúc đẩy để tham gia vào thị trường Forex và CFD.
 6. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả những khoản thuế và phí được tính trên Bonus tại quốc gia của họ đều được chi trả.
 7. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn hoặc không đồng nhất nào giữa các bản dịch của các Điều khoản này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 8. Trong trường hợp có thắc mắc về Chương trình khuyến mãi, Khách hàng có thể liên lạc với MTrading bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ qua vietnam@mtrading.com, hoặc liên hệ Account Manager của bạn để được hỗ trợ tốt nhất.

Định nghĩa

ServiceComsvg LLC có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.

“Khách hàng Mới” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, không có bất kỳ tài khoản Thật (Live) nào hoặc mở tài khoản trước đó trong Phòng Giao Dịch tại MTrading.

“Công ty” – ServiceComsvg LLC đăng ký tại PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent và The Grenadines, VC0100.

“Khách hàng Hiện tại” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, có hoặc trước đó đã sở hữu bất kỳ tài khoản nào sau đây:

 • Mở tài khoản trong Phòng Giao Dịch của MTrading;
 • Tài khoản giao dịch thật (hiện đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động).

“Khách hàng” – Khách hàng sử dụng Tài khoản M.Premium đã đăng ký nhận Bonus trong Phòng Giao Dịch hoặc qua email vietnam@mtrading.com trong trường hợp sử dụng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

“Nạp tiền vào tài khoản”, “ký quỹ” – Hoạt động nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch thật của Khách hàng thông qua phương thức thanh toán do MTrading cung cấp. Chuyển khoản nội bộ, thay đổi số dư, các khoản tín dụng Bonus tiền mặt khác, tiền thưởng IB/Đối tác hoặc hoa hồng sẽ không được coi là hoạt động nạp tiền vào tài khoản.

“Khối lượng giao dịch tối thiểu” – Tổng khối lượng cần thiết để giao dịch trước khi Khách hàng rút tiền Bonus nhận được từ Khuyến mãi. Khối lượng giao dịch được tính theo Lot. Khách hàng có thể kiểm tra khối lượng giao dịch theo Lot trong Phòng Giao Dịch bằng cách theo dõi quá trình trên một bảng điều khiển đặc biệt. Khối lượng giao dịch theo Lot được tính 1 lot = 100.000 USD. Bảng điều khiển hiển thị khối lượng Lot yêu cầu cần được giao dịch và số Lot hiện tại đã được giao dịch.

“Giao dịch hợp lệ được tính khối lượng” – giao dịch tuân thủ cả ba tiêu chí sau:

 1. Giao dịch được mở ít nhất trong 3 phút 00 giây;
 2. Lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch lớn hơn 3 pip, trong đó: - Đối với các cặp tiền Forex với giá đến số thứ 5 sau dấu phẩy (ví dụ: GBP/USD - 1,32451), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,00010; - Đối với các cặp tiền Forex được niêm yết giá đến số thứ 3 sau dấu phẩy (ví dụ: USD/JPY - 101,522), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,010; - Đối với kim loại giao ngay 1 pip bằng mức tăng giá 0,01; - Đối với chỉ số 1 pip bằng mức tăng giá là 1,0, còn được gọi là Point chỉ số; - Đối với các tài sản giao dịch khác, 1 pip tương đương với Bước giá tối thiểu (Tick Size), như được cung cấp trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên website của MTrading;
 3. Giao dịch không được sử dụng phương pháp hedging, có nghĩa là phải tuân theo TẤT CẢ các yếu tố sau: - Vị thế đối nghịch được mở trong vòng 15 phút sau khi mở vị thế ban đầu; - Chênh lệch khối lượng giữa vị thế ban đầu và vị thế đối nghịch không vượt quá 20%; - Vị thế đối nghịch được đóng trong vòng 15 phút trước hoặc sau khi đóng vị thế ban đầu.