Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện Chương trình "M.Gifts"

Tổng quan

“M.Gifts” là một chương trình khách hàng thân thiết (sau đây gọi là "M.Gifts") dành cho tất cả khách hàng của MTrading. Mỗi khách hàng đều có đủ điều kiện tham gia và nhận giải thưởng tiền mặt. Để có thể nhận tiền thưởng, Người tham gia phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch ở mỗi cấp độ. Thanh trạng thái M.Gifts hiển thị trong Phòng Giao Dịch giúp theo dõi số Lot còn lại cần giao dịch. Vui lòng xem chi tiết các điều khoản bên dưới.

Các điều khoản chung

 1. M.Gifts được Công ty ServiceComsvg LLC (Công ty) cung cấp cho Khách hàng của mình theo các Điều khoản sau đây.
 2. Bằng cách đăng ký tham gia M.Gifts, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
 3. M.Gifts chỉ áp dụng cho Khách hàng đã xác minh tài khoản.
 4. M.Gifts chỉ áp dụng cho tài khoản M.Premium.
 5. Thông tin chi tiết về các Cấp độ, số Lot tối thiểu cần giao dịch để lên cấp và thông tin về giải thưởng được hiển thị trong Phòng Giao Dịch.

Cách kích hoạt quyền tham gia vào M.Gifts

 1. Để tham gia M.Gifts, Khách hàng cần nhấp vào nút “Ký quỹ *số tiền yêu cầu tối thiểu* USD và kích hoạt các Hộp Quà” trên trang Khuyến mãi trong Phòng Giao Dịch và nạp số tiền tối thiểu được yêu cầu hoặc nhiều hơn trong một lần, không cộng dồn. Khi trạng thái nạp tiền chuyển sang 'Thành công', quyền tham gia sẽ tự động được kích hoạt. Số tiền nạp tối thiểu là khác nhau ở từng quốc gia.

Cách nhận Giải thưởng Tiền mặt

 1. Người tham gia phải đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu để có thể lên cấp và nhận giải thưởng tiền mặt.

2. Người tham gia chỉ có một lượt mở hộp quà để giành giải thưởng tiền mặt nếu hộp quà có giải thưởng tiền mặt được mở ngay từ lần mở đầu tiên. 

3. Người tham gia có thể mở hộp quà nhiều lần, nếu lần đầu tiên đã mở ra hộp quà Thử lại và Thử lại x2:

 • “Thử lại” - Mở thêm một lần để có cơ hội giành được giải thưởng tiền mặt khác.
 • “Thử lại X2” - Mở thêm một lần với cơ hội nhân đôi giải thưởng tiền mặt ở hộp quà tiếp theo.

Tuy nhiên, chỉ lần mở hộp quà cuối cùng trước khi mở ra hộp quà có giá trị tiền thưởng là hợp lệ.

4. Tiền thưởng sẽ được cộng vào ví của Người tham gia ngay lập tức. Sau khi giải thưởng tiền mặt được cộng vào ví của Người tham gia, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về người đó. Người tham gia có thể sử dụng số tiền này theo quyết định của mình.

5. Người tham gia có thể rút tiền thưởng trực tiếp từ ví hoặc từ tài khoản giao dịch. Tuân theo tất cả các khoản phí và hoa hồng tiêu chuẩn của công ty.

6. Để nhận giải thưởng từ cấp 7 và 8, Người tham gia phải liên hệ với đại diện Công ty qua email support@mtrading.com.

Điều khoản khác

 1. ServiceComsvg LLC có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.
 2. Nếu Công ty nghi ngờ người tham gia Chương trình đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng Chương trình hoặc đã thực hiện hành vi thiếu thiện chí đối với MTrading, MTrading có quyền từ chối, thu hồi, hủy bỏ hoặc rút lại số tiền từ tài khoản của người tham gia, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mãi này và thỏa thuận khách hàng đối với Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mãi đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ và/hoặc chặn (các) tài khoản của người tham gia đó.
 3. Các giải thưởng tiền mặt được xem là tài sản của Công ty cho đến khi khách hàng đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu.
 4. Giao dịch trên thị trường CFD có rủi ro đáng kể. Việc tham gia vào thị trường CFD không nên được thực hiện trừ khi Người giao dịch hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch. Việc tham gia vào chương trình khuyến mãi này không nên là yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị trường CFD.
 5. Việc thanh toán tất cả các thuế và phí liên quan đến các giải thưởng tiền mặt tại quốc gia là trách nhiệm của khách hàng.
 6. Trong trường hợp có sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các phiên bản dịch khác nhau của các Điều khoản này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 7. Trong trường hợp có thắc mắc về Chương trình khuyến mãi, Người tham gia có thể liên hệ với MTrading theo địa chỉ email vietnam@mtrading.com hoặc liên hệ với Account Manager cá nhân của họ.

Định nghĩa

“Khách hàng Mới” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, không có bất kỳ tài khoản Thật (Live) nào hoặc đã mở tài khoản trước đó trong Phòng Giao Dịch tại MTrading.

“Công ty” – ServiceComsvg LLC đăng ký tại PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent và The Grenadines, VC0100.

“Khách hàng Hiện tại” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký Chương trình khuyến mãi này, có hoặc trước đó đã sở hữu bất kỳ tài khoản nào sau đây:

 • Mở tài khoản trong Phòng Giao Dịch của MTrading;
 • Tài khoản giao dịch thật (hiện đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động).

"Người tham gia" - Người dùng tài khoản M.Premium đăng ký tham gia M.Gifts trong Phòng Giao Dịch.

"Giải thưởng tiền mặt" - Một khoản tiền thưởng được Công ty cộng vào ví của Người tham gia hoặc các giải thưởng khác như "Siêu xe thể thao sang trọng" và một "Chuyến du lịch", có thể được nhận khi đạt đủ điều kiện về số Lot giao dịch tối thiểu ở mỗi cấp độ.

"Tiền thưởng" - Số tiền mà công ty ghi cộng vào ví của Người tham gia khi đạt đủ điều kiện về số Lot giao dịch tối thiểu ở mỗi cấp độ.

"Chuyến du lịch" - Một chuyến du lịch đến các địa điểm du lịch nổi tiếng theo sự lựa chọn của công ty vào ngày Người tham gia đáp ứng đủ điều kiện và điều khoản ở cấp 7.

"Siêu xe thể thao sang trọng" - Một phương tiện thể thao theo sự lựa chọn của công ty vào ngày Người tham gia đáp ứng đủ điều kiện và điều khoản ở cấp 8.

"Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu" - Tổng khối lượng giao dịch cần thiết để giao dịch trước khi Khách hàng có thể nhận giải thưởng tiền mặt từ chương trình khuyến mãi. Khối lượng giao dịch được tính bằng Lot. Khối lượng giao dịch có thể được kiểm tra bằng cách theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển đặc biệt trong Phòng Giao Dịch. Khối lượng giao dịch được tính theo Lot với 1 Lot = 100,000 USD. Bảng điều khiển hiển thị khối lượng cần giao dịch theo Lot và số Lot đã giao dịch hiện tại.

“Giao dịch hợp lệ được tính khối lượng” – giao dịch tuân thủ cả ba tiêu chí sau:

 1. Giao dịch được mở ít nhất trong 3 phút 00 giây;
 2. Lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch lớn hơn 3 pip, trong đó:
 • Đối với các cặp tiền được định giá đến số thứ 5 sau dấu phẩy (ví dụ: GBP/USD - 1,32451), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,00010;
 • Đối với các cặp tiền được định giá đến số thứ 3 sau dấu phẩy (ví dụ: USD/JPY - 101,522), 1 pip tương đương với mức tăng giá 0,010;
 • Đối với kim loại giao ngay, 1 pip bằng mức tăng giá 0,01;
 • Đối với chỉ số, 1 pip bằng mức tăng giá là 1,0, còn được gọi là Index Point;
 • Đối với các tài sản giao dịch khác, 1 pip tương đương với Bước giá tối thiểu (Tick Size), như được nêu trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên website của MTrading.
 1. Giao dịch không được sử dụng phương pháp hedging, nghĩa là phải tuân theo TẤT CẢ các yếu tố sau:
 • Vị thế đối nghịch được mở trong vòng 15 phút sau khi mở vị thế ban đầu;
 • Chênh lệch khối lượng giữa vị thế ban đầu và vị thế đối nghịch không vượt quá 20%;
 • Vị thế đối nghịch được đóng trong vòng 15 phút trước hoặc sau khi đóng vị thế ban đầu.

Điều khoản & Điều kiện của "M.Gifts Boost"

Boost là ưu đãi độc quyền dành cho người tham gia M.Gifts để mở khóa hộp quà với khối lượng giao dịch ít hơn. Áp dụng ở cấp 1 và 2, người tham gia phải đáp ứng khối lượng giao dịch tối thiểu để mở khóa ưu đãi này. Các Lot đã mua sẽ được cộng vào tổng khối lượng giao dịch tích lũy của chương trình M.Gifts. Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết bên dưới:

 1. Giá 1 Lot là 100 USD và có thể mua từng phần. Tổng số Lot sẽ được hiển thị trên thanh tiến độ M.Gifts dựa trên số tiền đã ký quỹ thành công
 2. Các Lot đã mua sẽ được hiển thị trên thanh tiến độ M.Gifts trong vòng 1 giờ kể từ khi trạng thái ký quỹ chuyển sang "Thành công"
 3. Số Lot tối đa có thể mua sẽ được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
 4. Để mở khóa Boost, cần giao dịch số Lot yêu cầu tối thiểu, được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
 5. (Các) Lot đã mua còn dư sẽ tự động được chuyển sang cấp tiếp theo và được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
 6. Lot có thể mua sau khi mở khóa Boost nhưng chưa sử dụng sẽ tự động được chuyển sang các cấp tiếp theo và được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch

Điều khoản & Điều kiện của “Maximizer”

Chương trình này mang đến cho những người tham gia M.Gifts cơ hội nhân số tiền thưởng của họ lên gấp 5 lần so với giải thưởng tiền mặt thông thường. Vui lòng tham khảo chi tiết bên dưới:

 1. Tất cả những người tham gia M.Gifts đã đăng ký đều đủ điều kiện tham gia chương trình.
 2. Người tham gia phải đáp ứng khối lượng giao dịch tối thiểu trong thời gian được chỉ định ở mỗi cấp độ để mở khóa giải thưởng gấp 5 lần. Yêu cầu cấp độ:
Level Minimum lots Timeframe  Maximum prize
1 10  2 days 200 USD
2 30 5 days 500 USD
3 70 10 days 1000 USD
4 200 15 days 2000 USD
5 500 30 days 3000 USD
6 5000 60 days 5000 USD

3. Thời gian quy định được tính theo ngày và được đặt lại (reset) khi bắt đầu mỗi cấp độ mới. Maximizer bắt đầu ngay sau khi M.Gifts được kích hoạt ở cấp 1 để nhận giải thưởng x5.

4. Các giải thưởng nhận được khi chương trình "Maximizer" đang hoạt động sẽ được nhân 5, bao gồm các hộp quà "Thử lại" hoặc "x2 tiền thưởng".

5. Tổng số Lot đã giao dịch và bộ đếm thời gian của chương trình "Maximizer" sẽ được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch, với số Lot và thời gian còn lại ở từng cấp độ tương ứng.

6. Người tham gia vẫn có thể tham gia "Maximizer" và nhận tiền thưởng gấp 5 lần ở mỗi cấp độ mới, ngay cả khi họ không hoàn thành yêu cầu trong thời gian của cấp độ trước đó. Giải thưởng ở cấp độ chưa hoàn thành sẽ là giải thưởng như bình thường.