ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “M.Gifts”

ภาพรวม

“M.Gifts” คือโปรแกรมสะสมคะแนน (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “M.Gifts”) สำหรับลูกค้า MTrading ทุกท่าน โดยลูกค้าแต่ละท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมและรับเงินรางวัล (monetary prizes) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย (Trading volume)ในแต่ละระดับเพื่อที่จะสามารถขอรับเงินรางวัลได้ แถบสถานะ M.Gifts ที่นำเสนอในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) จะช่วยติดตามจำนวนล็อตที่เหลือในการเทรดของท่าน โปรดดูข้อกำหนดโดยละเอียดด้านล่างนี้

ข้อตกลงทั่วไป

 1. M.Gifts นำเสนอโดย ServiceComsvg LLC (บริษัท) ให้กับลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้
 2. ในการสมัครเข้าร่วม M.Gifts ลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขและข้อตกลงของ M.Gifts รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของบริษัท
 3. M.Gifts ใช้ได้กับลูกค้าที่มีบัญชีใน Trader's Room ที่ได้รับการยืนยันเท่านั้น
 4. M.Gifts ใช้ได้เฉพาะบัญชี M.Premium เท่านั้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดระดับ จำนวนล็อตขั้นต่ำที่ต้องการในการเลื่อนระดับ และรายละเอียดรางวัลจะแสดงอยู่ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)

วิธีการเปิดใช้งานการเข้าร่วม M.Gifts

 1. ในการเข้าร่วม M.Gifts ลูกค้าสามารถคลิกที่ปุ่ม “ฝากเงิน *จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการ* USD และรับสิทธิ์เข้าถึง Gift boxes” ในหน้าโปรโมชั่นของห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)  และฝากเงินตามจำนวนขั้นต่ำหรือตามจำนวนที่ต้องการในธุรกรรมเดียว เมื่อสถานะคำขอฝากเงินเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' การเข้าร่วมจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ จำนวนเงินฝากขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

วิธีการขอรับเงินรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (trading volume) จึงจะสามารถเลื่อนระดับและรับรางวัลได้
 2. รางวัลเงินสดจะถูกเครดิตเข้าวอลเล็ทของผู้เข้าร่วมทันที เมื่อรางวัลเงินสดถูกฝากเข้าวอลเล็ทของผู้เข้าร่วมแล้วรางวัลนี้จะเป็นของผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน โดยผู้เข้าร่วมสามารถใช้เงินรางวัลนี้ได้ตามดุลยพินิจ
 3. ผู้เข้าร่วมสามารถถอนรางวัลเงินสดจากวอลเล็ทได้โดยตรงหรือจากบัญชีเทรด โดยขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันมาตรฐานของบริษัททั้งหมด
 4. หากต้องการรับรางวัลจากระดับ 7 และ 8 ผู้เข้าร่วมจะต้องติดต่อตัวแทนของบริษัททางอีเมล support@mtrading.com.

ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ServiceComsvg LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้เข้าร่วมโปรโมชันในปัจจุบัน หรืออนาคต
 2. หาก MTrading พบว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยส่อไปในทางสุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเงินที่เครดิตจากบริษัทออกจากผู้เข้าร่วมนั้น และจำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วม รวมถึงการบริการและยุติบัญชีของผู้เข้าร่วม
 3. เงินรางวัล (monetary prizes) จะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะเทรดถึงยอดปริมาณการซื้อขาย (Trading volume) ตามที่เรากำหนดไว้ได้
 4. การซื้อขายในตลาด และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผู้เข้าร่วมในตลาด และ CFD ไม่ควรจะดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่ โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาด และ CFD
 5. ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในเงินรางวัล (monetary prizes)ในแต่ละประเทศนั้นๆทั้งหมด
 6. ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 7. ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชัน ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ MTrading ได้ผ่านทางอีเมล thailand@mtrading.com หรือติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของท่าน

เกี่ยวกับโปรโมชั่น

“ลูกค้าใหม่” – คือ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีจริงหรือลงทะเบียนในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading มาก่อนในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น

“บริษัท” – ServiceComsvg LLC จดทะเบียนที่ PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines, VC0100

“ลูกค้าเก่า” – คือ ลูกค้าที่ในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น มีบัญชีตามเงื่อนไข ดังนี้:

 • ลงทะเบียนภายในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading
 • มีบัญชีจริงอยู่แล้ว (ทั้งที่เปิดใช้งานอยู่ หรือปิดการใช้งานไปแล้ว)

"ผู้เข้าร่วม" – ผู้ใช้บัญชี M.Premium และสมัครรับ M.Gifts ผ่านห้องเทรดเดอร์ (Trader’s Room)

“เงินรางวัล (Monetary prize)” – รางวัลเงินสดที่บริษัทฝากไว้ในวอลเล็ทของผู้เข้าร่วมหรือรางวัลอื่นๆ เช่น “รถสปอร์ตหรู” และ “การเดินทางท่องเที่ยว” ซึ่งสามารถขอรับได้เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดล็อตขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ

“รางวัลเงินสด” – เงินที่บริษัทฝากเข้าวอลเล็ทของผู้เข้าร่วมเมื่อผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดล็อตขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ

“การเดินทางท่องเที่ยว”– การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตามตัวเลือกของบริษัท ณ วันที่ที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในระดับที่ 7

“รถสปอร์ตหรู” – รถยนต์สปอร์ตตามที่บริษัทเลือก ณ วันที่ที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในระดับที่ 8

"ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำที่กำหนด" – คือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่จะต้องเทรดให้ครบก่อนที่ลูกค้าจะสามารถขอรับเงินรางวัล (monetary prize) ที่ได้จากโปรโมชั่นนี้ โดยปริมาณการซื้อขายจะถูกคำนวณเป็นล็อต ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนล็อตได้ผ่านห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room) ซึ่งจะมีแดชบอร์ดพิเศษสำหรับติดตามจำนวนล็อต โดยปริมาณการซื้อขายที่ถูกคิดคำนวณแล้วจะมีค่า 1 ล็อต = 100,000 USD โดยแดชบอร์ดจะแสดงจำนวนล็อตที่ต้องเทรดเพิ่มและจำนวนล็อตที่ได้เทรดไปแล้วขณะนี้

"การซื้อขายที่ถูกต้องในการคำนวณ volume ที่ต้องการ" – การซื้อขายเปิดรอบเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับทั้งสามของเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. คำสั่งซื้อขายจะต้องถูกเปิดอย่างน้อย 3 นาที 00 วินาที
 2. กำไรหรือขาดทุนในคำสั่งซื้อขายนี้มากกว่า 3 Pip:
 • ตราสารที่มีราคา 5 หน่วยหลังจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451) มูลค่า 1 Pip จะเท่ากับ 0.00010
 • ตราสารที่มีราคา 3 หน่วยหลังจุดทศนิยม (เช่น USDJPY – 101.522) มูลค่า 1 Pip จะเท่ากับ 0.010
 • สป็อตโลหะ 1 Pip จะเท่ากับ 0.01
 • ดัชนีตลาด 1 Pip จะเท่ากับ 1.0 ซึ่งเรียกว่าจุดดัชนี (Index Point)
 • ตราสารอื่นๆ 1 Pip จะเท่ากับ Tick Size ตามที่ระบุในข้อกำหนดสัญญาบนเว็บไซต์ MTrading
 1. การเทรดที่ไม่ใช่การ Hedging จะต้องไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • คำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามถูกเปิดภายใน 15 นาทีหลังมีการเปิดคำสั่งซื้อขายแรก
 • ส่วนต่างระหว่างวอลุ่มของปริมาณคำสั่งซื้อขายแรกกับคำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามไม่เกิน 20%
 • คำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามถูกปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังมีการปิดคำสั่งซื้อขายแรก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "ข้อเสนอ M.Gifts Boost"

“Boost” เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม M.Gifts เพื่อปลดล็อกของขวัญด้วยการซื้อขายที่น้อยลงใช้ได้สำหรับระดับ 1 และ 2 ผู้เข้าร่วมจะต้องมีปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำเพื่อปลดล็อตข้อเสนอนี้ ล็อตที่ซื้อจะถูกเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายสะสมทั้งหมดของ M.Gifts รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่าง:

 1. ราคาต่อ 1 ล็อตคือ 100 USD และสามารถซื้อแบบแบ่งย่อยได้ จำนวนล็อตทั้งหมดจะแสดงอยู่บนแถบความคืบหน้าของ M.Gifts ตามจำนวนเงินฝากที่เสร็จสมบูรณ์
 2. จำนวนล็อต “Boost” ที่ซื้อจะปรากฏในแถบความคืบหน้าของ M.Gifts ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากสถานะการฝากเงินเปลี่ยนเป็น "เสร็จสมบูรณ์"
 3. จำนวนล็อตสูงสุดที่สามารถซื้อได้จะแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
 4. เพื่อปลดล็อคข้อเสนอ “Boost” จำเป็นต้องเทรดตามจำนวนล็อตขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งแสดงอยู่ในหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
 5. จำนวนล็อต “Boost” ที่ซื้อคงเหลือจะถูกโอนไปยังระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ และจะแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
 6. ล็อต “Boost” ที่สามารถซื้อได้หลังจากปลดล็อคข้อเสนอแต่ไม่ได้ใช้จะถูกโอนไปยังระดับถัดไปโดยอัตโนมัติและแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)