Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

Terma & Syarat 30 USD Welcome Bonus

Kunci utama 30 USD Welcome Bonus:

  1. Welcome Bonus ialah baki bonus dalam jumlah 30 USD. 
  2. Keuntungan maksimum yang tersedia untuk pengeluaran ialah 200 USD. 
  3. Keuntungan akan dinyahsekat untuk pengeluaran apabila syarat minimum yang diperlukan dipenuhi. 
  4. Sebaik sahaja percubaan pertama untuk pengeluaran keuntungan yang disahkan oleh Pelanggan, Welcome Bonus akan dialih keluar daripada akaun Pelanggan. 
  5. Tempoh bonus ialah 40 hari kalendar. 

Butiran lanjut terdapat di bawah.

Syarat am

1.1. Promosi “30 USD Welcome Bonus” (selepas ini dipanggil Welcome Bonus) dipegang oleh MTrading (ServiceComsvg LLC, atas nama Syarikat).

Welcome Bonus hanya tersedia di Malaysia dan Thailand sahaja.

1.2. Terma dan Syarat Welcome Bonus adalah sebahagian daripada Terma dan Polisi Perniagaan MTrading (ServiceComsvg LLC) dan peruntukan yang ditetapkan di sini dianggap sebagai lampiran semua Terma dan Polisi Perniagaan MTrading (ServiceComsvg LLC).

1.3. MTrading berhak untuk menukar syarat promosi. Promosi mungkin ditawarkan oleh Syarikat dari semasa ke semasa kepada pelanggan yang membuka akaun dagangan sebenar.

1.4. Welcome Bonus tersedia dalam mata wang USD.

Peserta

2.1. Welcome Bonus ialah baki bonus khas tanpa deposit untuk pelanggan MTrading baharu, yang diberikan secara individu mengikut budi bicara Syarikat.

2.2. Welcome Bonus adalah untuk tujuan pengenalan dan hanya untuk pelanggan baharu dari negara tidak terhad, yang berminat untuk membuka akaun perdagangan M.Premium secara langsung dengan MTrading (ServiceComsvg LLC).

2.3. Hanya pengguna yang disahkan sahaja boleh mengambil bahagian dalam promosi. Untuk pengesahan, pengguna harus mengesahkan nombor telefon bimbit, e-mel, dan memuat naik imbasan pasport di dalam Trading Room. Syarikat berhak untuk memerlukan dokumen tambahan untuk pengenalan.

2.4. Setiap pelanggan boleh menerima Welcome Bonus satu kali sahaja.

2.5. Kakitangan Syarikat dan ahli keluarga tidak boleh mengambil bahagian dalam promosi ini.

2.6. Akaun Pelanggan yang mengambil bahagian dalam promosi ini, tidak boleh digunakan untuk promosi Syarikat yang lain.

2.7. Welcome Bonus boleh digunakan untuk perdagangan sahaja. Pengeluaran dan pemindahan dalaman Welcome Bonus ke akaun Pelanggan lain tidak dibenarkan.

2.8. Pelanggan bersetuju bahawa maklumat yang diberikan semasa proses pendaftaran boleh digunakan oleh MTrading dalam konteks promosi Welcome Bonus dan untuk sebarang tujuan pemasaran lain.

Bagaimana ingin menerima bonus

3.1. Pelanggan menerima nombor akaun perdagangan secara automatik selepas berjaya mendaftar.

3.2. Welcome Bonus diberikan secara automatik, dengan syarat semua syarat yang diperlukan telah dipenuhi.

3.3. MTrading berhak untuk menolak permintaan bonus atau menyekat akaun dengan Welcome Bonus, jika terdapat padanan separa atau lengkap alamat IP atau tanda-tanda lain Welcome Bonus yang dimiliki oleh orang yang sama.

3.4. Welcome Bonus boleh digunakan untuk tempoh 40 hari kalendar dari hari mendepositkannya ke Akaun Pelanggan. Selepas tempoh 40 hari tamat, Welcome Bonus akan ditolak daripada akaun, serta keuntungan tidak dituntut yang diperoleh dengan bantuan bonus ini.

3.5. Pelanggan boleh mengeluarkan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan Welcome Bonus. Deposit minimum diperlukan untuk membuka kunci kelayakan pengeluaran bonus. Jumlah deposit berbeza bergantung pada kaedah pembayaran yang dipilih.

3.6. Keuntungan maksimum yang tersedia untuk pengeluaran ialah 200$. Saiz Lot dagangan minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan keuntungan ialah 5 Lot. Sebaik sahaja pengeluaran pertama dibuat, 30$ akan ditolak daripada Akaun Pelanggan.

Semua keuntungan yang diperolehi dengan bantuan Welcome Bonus dianggap terbatal dan tidak sah, jika pemegang akaun telah memberikan maklumat yang salah, palsu atau mengelirukan semasa proses pendaftaran.

3.8. Leverage pada Akaun tidak boleh melebihi 1:1000.

3.9. Akaun tidak boleh mengambil bahagian dalam perkhidmatan pelaburan MTrading, iaitu untuk menjadi pengurus wang atau akaun pelabur.

3.10. Posisi hedging trading secara dalaman (menggunakan akaun perdagangan lain yang dipegang dengan MTrading) atau secara luaran (menggunakan akaun perdagangan lain yang dipegang dengan broker lain) dan dengan itu mengelakkan risiko pasaran, dianggap sebagai penyalahgunaan.

3.11. Menggunakan kegagalan dalam aliran sebut harga untuk mendapatkan keuntungan terjamin atau sebarang bentuk aktiviti penipuan lain dianggap sebagai penyalahgunaan.

3.12. Tiada komisen rakan kongsi dibayar untuk berdagang dengan Welcome Bonus.

3.13. Sebarang pertikaian atau kemungkinan salah faham yang mungkin berlaku akibat daripada syarat Kempen akan diselesaikan oleh Pengurusan MTrading dengan cara yang memberikan penyelesaian yang paling adil kepada semua pihak yang terlibat. Apabila keputusan sedemikian telah dibuat, ia akan dianggap sebagai muktamad dan/atau mengikat semua pihak.

Definisi

Pada setiap masa, ServiceComsvg LLC berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

“Pelanggan Baharu” – Individu atau syarikat yang pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, tidak mempunyai sebarang akaun langsung atau pendaftaran awal di Trader Room MTrading.

“Syarikat” – ServiceComsvg LLC berdaftar fi PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent And The Grenadines, VC0100.

“Pelanggan Sedia Ada” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, mempunyai, atau lebih awal memiliki, mana-mana akaun berikut:

  • Pendaftaran di Trader Room MTrading;
  • Akaun dagangan sebenar (pada masa ini aktif atau dinyahaktifkan).

“Peserta” – Pengguna yang memohon bonus.

“Keperluan volume dagangan minimum” – Jumlah volume yang diperlukan untuk berdagang sebelum pelanggan boleh mengeluarkan dana bonus yang diterima daripada Promosi. Jumlah dagangan dikira dalam lot. Jumlah dagangan dalam lot boleh disemak oleh Peserta di Trader Room dengan mengikuti kemajuan pada dashboard khas. Jumlah dagangan dalam lot dikira sebagai 1 lot = 100,000 USD Dashboard menunjukkan volume yang diperlukan dalam lot untuk didagangkan dan bilangan semasa lot yang didagangkan.

“Perdagangan yang sah untuk pengiraan jumlah volume yang diperlukan” – perdagangan pusingan penuh yang mematuhi ketiga-tiga kriteria berikut:

  1. Perdagangan kekal dibuka sekurang-kurangnya 3 minit 00 saat;
  2. Untung atau rugi dalam perdagangan ini adalah lebih daripada 3 pip, di mana:-untuk instrumen Forex yang disebut ke angka ke-5 berikutan titik perpuluhan (cth. GBPUSD – 1.32451), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.00010;- untuk instrumen Forex dipetik ke digit ke-3 berikutan titik perpuluhan (cth. USDJPY – 101.522), 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.010;- untuk logam spot 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.01;- untuk indeks 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 1.0, yang juga dipanggil Titik Indeks;- untuk instrumen lain 1 pip adalah sama dengan Saiz Tanda, seperti yang disediakan dalam Spesifikasi Kontrak di laman web MTrading
  3. Perdagangan tidak dilindung nilai, bermakna ia perlu mematuhi SEMUA mata di bawah untuk dianggap sebagai perdagangan terlindung:- kedudukan pembalikan dibuka dalam masa 15 minit selepas membuka kedudukan awal;- varians volume antara kedudukan awal dan pembalikan tidak melebihi 20%;- kedudukan pembalikan ditutup dalam masa 15 minit sebelum atau selepas penutupan kedudukan awal.