Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện "Trade Gold, Win Gold"

 1. "Trade Gold, Win Gold" là một chương trình khuyến mãi (sau đây gọi là "Chương trình") được tổ chức bởi MTrading (Finvest Solutions Limited - sau đây gọi là "Công ty"). Tên của Chương trình có thể khác nhau ở từng quốc gia.
 2. Tên của Chương trình là "MTrading Golden Touch: Trade to Win" tại Malaysia.
 3. Tên của Chương trình là "In GOLD We Trust" tại Ấn Độ và Việt Nam.
 4. Chương trình này chỉ áp dụng tại Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam.
 5. Chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 theo giờ UTC (sau đây gọi là "Thời gian Chương trình”).
 6. Chương trình chỉ dành cho Khách hàng của MTrading.
 7. Người chiến thắng sẽ được xác định thông qua bốc thăm may mắn tại buổi livestream trực tiếp trên Facebook (trang FB MTrading địa phương) trong vòng 4 tuần sau khi kết thúc chương trình.
 8. Khách hàng chỉ được tham gia vào 1 lượt bốc thăm may mắn duy nhất. Một khi khách hàng giành được giải thưởng, tên của Khách hàng sẽ bị loại bỏ khỏi các vòng bốc thăm may mắn tiếp theo trong chương trình này.
 9. Khách hàng phải tích lũy giao dịch 0.5 lot Vàng để đủ điều kiện nhận 1 vé bốc thăm may mắn trong suốt thời gian chương trình.
 10. Khách hàng phải giao dịch tích luỹ ít nhất 5 lot trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 11. Chương trình này chỉ áp dụng cho các tài khoản M.PREMIUM và M.PRO.
 12. Các phần thưởng được xem như một PHẦN THƯỞNG THÊM, và sẽ không ảnh hưởng đến hoa hồng Chia sẻ Doanh thu.
 13. Danh sách phần thưởng áp dụng tách biệt cho từng quốc gia.
 14. Giá trị giải thưởng bao gồm tất cả các chi phí, được liệt kê trong bảng 1. Bao gồm chi phí mua Vàng vào ngày bốc thăm may mắn, chi phí giao hàng và tất cả các chi phí khác, có thể phát sinh trong quá trình chuẩn bị và trao giải thưởng. Giá trị giải thưởng có thể được cộng vào Ví trong Phòng Giao Dịch của người chiến thắng trong trường hợp khách hàng mong muốn.
 15. Người nhận thưởng đồng ý tham gia vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị liên quan đến chương trình do MTrading tổ chức, bao gồm phỏng vấn, chụp ảnh và thông báo công khai qua các kênh truyền thông khác nhau. MTrading đồng ý không tiết lộ thông tin cá nhân của người chiến thắng (như tên, họ và thông tin liên hệ) mà không có sự đồng ý trước của người chiến thắng.
Prizes list, table 1.
Place Prize Value in USD Q-ty
1 30 gr 2000 1
2 20 gr 1300 1
3 10 gr 700 1
4 5 gr 350 2
5 3 gr 200 3
6 2 gr 150 4
7 1 gr 70 5