Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện Cuộc thi "Gồng Lời"

Tổng quan

"Gồng Lời" là Cuộc thi giao dịch giữa các M.Trader tại Việt Nam, trong đó, những giao dịch có lợi nhuận sẽ đem lại cho các Trader tài năng cơ hội giành lấy chiến thắng và nhận về giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Vui lòng xem chi tiết các điều khoản bên dưới.

Các điều khoản chung

"Gồng Lời" là Cuộc thi do Công ty ServiceComsvg LLC (Công ty) tổ chức cho Khách hàng của mình theo các điều khoản sau đây:

 1. Bằng cách đăng ký tham gia Cuộc thi “Gồng Lời" (Cuộc thi), Khách hàng xác nhận rằng đã đọc và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi cũng như các Điều khoản và Điều kiện của Công ty.
 2. Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
 3. Công ty sẽ công bố danh sách người chiến thắng trên các kênh truyền thông của chúng tôi trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc chương trình, và tiến hành trao thưởng trong vòng 1 tuần tính từ thời điểm công bố danh sách người chiến thắng.
 4. Cuộc thi chỉ áp dụng cho tài khoản MT4 M.Premium được tạo mới và đã hoàn tất xác minh.
 5. Tài khoản MT4 của Khách hàng dùng tham gia Cuộc thi này không được sử dụng để tham gia các chương trình khuyến mãi khác của Công ty.
 6. Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản MT4 M.Premium để đăng ký tham gia Cuộc thi.

Cách thức tham gia

 1. Khách hàng đăng ký tham gia Cuộc thi bằng cách nhấp vào nút “Tham gia ngay” trên trang khuyến mãi trong Phòng Giao Dịch.
 2. Khách hàng mở một tài khoản MT4 M.Premium mới và chọn mốc nạp trên Form đăng ký được cung cấp bởi Account Manager, với hệ số tương ứng ở mỗi mốc nạp như sau:
Deposit Level Deposit Amount Coefficient
1 $500 - $1000 0.1
2 >$1000 - $3000 0.3
3 >$3000 - $6000 0.5
4 >$6000 - $10000 0.8
5 >$10000 - $30000 1
6 >$50000 1.1

Sau khi đăng ký bằng cách điền Form, Khách hàng ký quỹ đủ theo mốc nạp đã chọn và bắt đầu giao dịch.

Cách tính điểm

Giao dịch hợp lệ là các giao dịch đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 1. Giao dịch được mở sau khi Khách hàng đăng ký tham gia Cuộc thi và ký quỹ đủ theo mốc nạp đã chọn.
 2. Giao dịch được đóng trước 23:59 ngày 30/06/2024.
 3. Chỉ các lệnh giao dịch GOLD và có lãi sẽ được tính điểm.

Ví dụ: Khách hàng chọn Mốc nạp 2, Hệ số = 0.3, ký quỹ $3000 và thực hiện 3 lệnh giao dịch như sau:

 • BUY GOLD: giá mở lệnh là 2420, giá đóng lệnh là 2424.5. Điểm số = (2424.5 - 2420) x 0.3 = 1.35 điểm.
 • SELL GOLD: giá mở lệnh là 2424.5, giá đóng lệnh là 2420. Điểm số = (2424.5 - 2420) x 0.3 = 1.35 điểm.
 • SELL GOLD: giá mở lệnh là 2420, giá đóng lệnh là 2424.5. Điểm số = 0 (vì đây là giao dịch thua lỗ).

Tổng điểm = 1.35 + 1.35 = 2.7

Quy định ký quỹ và thay đổi mốc nạp

 1. Sau khi đăng ký tham gia Cuộc thi, Người tham gia cần ký quỹ số tiền tương ứng (tùy theo Mốc nạp đã chọn) vào MT4 đăng ký trong một lần (không áp dụng cộng dồn). Các khoản tiền nạp trước khi đăng ký không được tính là hợp lệ.
 2. Người tham gia không được phép rút tiền gốc (tổng số tiền đã ký quỹ vào MT4 đăng ký) trong quá trình tham gia Cuộc thi, Người tham gia có thể rút lợi nhuận.
 3. Người tham gia có thể ký quỹ nhiều hơn để tham gia Cuộc thi, nhưng hệ số tính điểm vẫn không thay đổi (chỉ áp dụng theo mốc nạp - hệ số đã chọn ban đầu).
 4. Trong trường hợp Người tham gia muốn thay đổi mốc nạp và hệ số tính điểm, phải đóng tất cả các giao dịch đang mở trên tài khoản MT4 đăng ký, và chấp nhận rằng tất cả các giao dịch đã thực hiện trước khi thay đổi mốc nạp sẽ không được tính. Sau đó, Người tham gia cần ký quỹ thêm nếu yêu cầu ký quỹ ở mốc đăng ký mới nhiều hơn tổng số tiền đã ký quỹ vào tài khoản MT4 đăng ký, và tiếp tục giao dịch với điểm số được tính lại từ đầu.

Quy định giao dịch

 1. Các giao dịch hợp lệ được tính điểm chỉ áp dụng cho sản phẩm Vàng.
 2. Cuộc thi không ràng buộc về thời gian mở lệnh tối thiểu, tất cả giao dịch Vàng có lợi nhuận đều sẽ được tính dựa trên quy tắc tính điểm đã nêu.
 3. Khách hàng có thể sử dụng Bonus Tiền Nạp.

Giải thưởng

 • 1 Giải nhất: 2000 USD
 • 1 Giải nhì: 1000 USD
 • 2 Giải ba: 500 USD mỗi giải
 • 6 Giải khuyến khích: 100 USD mỗi giải

Điều khoản khác

 1. ServiceComsvg LLC có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ Cuộc thi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người tham gia Cuộc thi hiện tại hoặc trong tương lai.
 2. Nếu Công ty nghi ngờ người tham gia Cuộc thi đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng Cuộc thi hoặc đã thực hiện hành vi thiếu thiện chí đối với Công ty, Công ty có quyền từ chối, thu hồi hoặc hủy bỏ bất kỳ phần thưởng nào công ty đã trao, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Cuộc thi này và thỏa thuận khách hàng đối với Khách hàng tham gia Cuộc thi đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn, chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ và/hoặc chặn (các) tài khoản của người tham gia đó.
 3. Giao dịch trên thị trường CFD có rủi ro đáng kể. Việc tham gia vào thị trường CFD không nên được thực hiện trừ khi Người giao dịch hoàn toàn nhận thức và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch. Việc tham gia vào Cuộc thi này không nên là yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị trường CFD.
 4. Việc thanh toán tất cả các thuế và phí liên quan đến các giải thưởng tại quốc gia là trách nhiệm của khách hàng.
 5. Trong trường hợp có sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các phiên bản dịch khác nhau của các Điều khoản này, phiên bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
 6. Mọi trường hợp phát sinh trong quá trình diễn ra Cuộc thi nằm ngoài các quy định trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ được MTrading toàn quyền quyết định.
 7. Trong trường hợp có thắc mắc về Cuộc thi, Người tham gia có thể liên hệ với MTrading theo địa chỉ email vietnam@mtrading.com hoặc liên hệ với Account Manager của họ.

Định nghĩa

“Công ty” – ServiceComsvg LLC (“ServiceComsvg LLC”), đăng ký tại PO Box 2897, Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Saint Vincent và The Grenadines, VC0100.

"Người tham gia" - Người dùng đăng ký tham gia Cuộc thi "Gồng Lời" qua Form đăng ký.

“Người chiến thắng” – Người tham gia cuộc thi nằm trong top 10 người tham gia có điểm số cao nhất.

“Giải thưởng tiền mặt” – Giải thưởng mà công ty chuyển vào Ví của Người chiến thắng sau khi Cuộc thi kết thúc.