Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện Chương trình "Đón Xuân Giáp Thìn" - Việt Nam

 1. "Đón Xuân Giáp Thìn" là một chương trình khuyến mãi (sau đây gọi là "Chương trình") được tổ chức bởi MTrading (Finvest Solutions Limited - sau đây gọi là "Công ty").
 2. Tên của Chương trình là "Đón Xuân Giáp Thìn" tại Việt Nam.
 3. Chương trình này chỉ áp dụng tại Việt Nam.
 4. Chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 01 năm 2024 đến ngày 19 tháng 02 năm 2024 theo múi giờ tại Việt Nam (sau đây gọi là "Thời gian diễn ra chương trình”).
 5. Chương trình chỉ dành cho Khách hàng của MTrading.
 6. Người chiến thắng sẽ được xác định thông qua bốc thăm may mắn tại buổi livestream trực tiếp trên Facebook (trang FB MTrading địa phương) trong vòng 4 tuần sau khi kết thúc chương trình.
 7. Khách hàng phải ký quỹ 200 USD để tham gia trong thời gian diễn ra chương trình. Số tiền ký quỹ có thể cộng dồn.
 8. Khách hàng phải giao dịch tích luỹ ít nhất 5 lot trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 9. Khách hàng chỉ được tham gia vào 1 lượt bốc thăm may mắn duy nhất. Khi Khách hàng giành được giải thưởng, tên của Khách hàng đó sẽ bị loại khỏi các vòng bốc thăm may mắn tiếp theo trong chương trình này.
 10. Chương trình này chỉ áp dụng cho các tài khoản M.PREMIUM và M.PRO.
 11. Các phần thưởng được xem như một PHẦN THƯỞNG THÊM, và sẽ không ảnh hưởng đến Hoa hồng Chia sẻ Doanh thu.
 12. Giá trị giải thưởng bao gồm tất cả các chi phí, được liệt kê trong bảng 1, bao gồm chi phí mua Vàng vào ngày bốc thăm may mắn, chi phí giao hàng và tất cả các chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình chuẩn bị và trao giải thưởng. Giá trị giải thưởng có thể được cộng vào Ví trong Phòng Giao Dịch của Khách hàng nếu Khách hàng mong muốn.
 13. Khách hàng nhận thưởng đồng ý tham gia vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị liên quan đến chương trình do MTrading tổ chức, bao gồm phỏng vấn, chụp ảnh và thông báo công khai qua các kênh truyền thông. MTrading đồng ý không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng chiến thắng (như tên, họ và thông tin liên hệ) mà không có sự đồng ý trước của Khách hàng đó.
Prizes list, table 1.
place prize value in USD quantity
1 30 gr 2000 1
2 20 gr 1300 1
3 10 gr 700 1
4 5 gr 350 2
5 3 gr 200 3
6 2 gr 150 4
7 1 gr 70 5