ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

เงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมข้อกำหนดและการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS (ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม "บริการ") ที่จัดทำโดย Finvest Solutions Limited. (ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในนาม "เรา") ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เสริมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันใดๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้า ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ แต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้เท่านั้น

คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมข้อกำหนดและการใช้บริการของคุณ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 ของเอกสารนี้

เมื่อลงทะเบียนใช้บริการ หมายความว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แล้ว

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดของบริการจะประกอบด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนทาง SMS (Short Message Service) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณที่เปิดกับเรา (ต่อไปนี้คือการแจ้งเตือนทาง SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับเรา . บริการนี้เป็นโซลูชันไอทีอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้ามีวิธีเพิ่มเติมในการรับข้อมูลบัญชีผ่านข้อความ SMS สามารถรับรายละเอียดของบริการได้จากเว็บไซต์ Finvest Solutions Limited. ของเรา www.mtrading.com หรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 หรือที่สำนักงาน Finvest Solutions Limited. ของเรา

1.2 ข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ไม่ได้แทนที่ เปลี่ยนแปลง หรือเสริมในลักษณะใด ๆ ของข้อมูล (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการฝากเงิน) ที่เราให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ใน แพลตฟอร์มการซื้อขาย) และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือนทาง SMS ยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุมทั้งหมด ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะถือว่าถูกต้อง ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ไม่มีความสำคัญทางกฎหมายใด ๆ และจะไม่ถูกอ้างอิงในการตัดสินใจซื้อขาย เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการ

1.3 เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณต้องมีบัญชีซื้อขายของ Finvest Solutions Limited. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขาย โปรดดูรายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 การแจ้งเตือนทาง SMS จะมีให้เฉพาะเมื่อบัญชีของคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและดำเนินการอย่างถูกต้อง คุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้บริการและได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

1.4 เราจะอนุญาตให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับเราได้ตลอดเวลาเท่านั้น สิ่งนี้จะใช้กับบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณที่เปิดกับเรา หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณจะถูกขอให้ใช้การอ้างอิงสูงสุดห้าอักขระเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี

1.5 การแจ้งเตือนทาง SMS อาจถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระหว่างประเทศ

1.6 เมื่อลงทะเบียนใช้บริการ คุณยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลอื่นใดที่ส่งถึงเรานั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณรับทราบว่าเราจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน ไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับข้อความได้ หรือไปยังอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่รองรับการแจ้งเตือนทาง SMS

1.7 เราจะส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ให้คุณเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณลบการแจ้งเตือนทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือของคุณ เราจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS เดิมได้อีก

1.8 เราจะเริ่มส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการลงทะเบียนครั้งแรกสำหรับบริการ

1.9 คุณสามารถขอให้เราระงับการแจ้งเตือนทาง SMS ชั่วคราวได้ตลอดเวลา คุณสามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ห้องของเทรดเดอร์ (Trader’s Room) ของคุณ โดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 หรือโดยการโทรศัพท์ไปที่สำนักงาน Finvest Solutions Limited. ของเรา การระงับบริการจะมีผลกับบัญชีทั้งหมดของคุณ เว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ระบุบัญชีที่มีการระงับบริการ การแจ้งเตือนทาง SMS จะสิ้นสุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอระงับของคุณ บริการจะคืนสถานะภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ

1.10 การแจ้งเตือนทาง SMS ที่ส่งเมื่อใช้บริการจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจทำให้บุคคลที่สามที่ไม่คุ้นเคยกับข้อตกลงลูกค้าและ/หรือรายละเอียดบัญชีการซื้อขายของคุณระบุตัวตนของคุณตามการแจ้งเตือนทาง SMS)

2. ค่าบริการ

2.1 บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายจากฝ่ายของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าบริการเมื่อใดก็ได้โดยส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน หากคุณไม่ยกเลิกบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับจำนวนเงินอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้เราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

2.2 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการรับข้อความ (รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS) และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของผู้ให้บริการเมื่อรับข้อความในต่างประเทศ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากคุณโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ

3. ความปลอดภัย

3.1 หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่สามารถทำได้ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามภายใน 24 ชั่วโมงของการสูญหายหรือถูกขโมย โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

3.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ Finvest Solutions Limited.

3.3 โปรดทราบว่าเราจะไม่ส่งข้อความถึงคุณโดยขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากคุณได้รับข้อความดังกล่าว โปรดอย่าดำเนินการใดๆ และติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

3. ความปลอดภัย

3.1 หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามภายใน 24 ชั่วโมงของการสูญหายหรือถูกขโมย โดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

3.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ Finvest Solutions Limited.

3.3 โปรดทราบว่าเราจะไม่ส่งข้อความถึงคุณโดยขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากคุณได้รับข้อความดังกล่าว โปรดอย่าดำเนินการใดๆ และติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

4. การรับผิดชอบ

4.1 แม้ว่าเราจะพยายามรักษาข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายและจะไม่นำมาอ้างอิงในการตัดสินใจซื้อขาย ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ ข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับภายใต้บริการ ไม่ได้จัดหาหรือจัดส่งด้วยความล่าช้า เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

4.1.1 ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือนทาง SMS หรือการไม่มีข้อมูลดังกล่าว

4.1.2 ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้บริการโดยฉ้อฉล หรืออันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อตกลงของลูกค้าที่ทำกับเรา หรือความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของคุณ หรือการที่คุณไม่รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4.1.3 ในกรณีที่การซ่อมแซม อัปเดต และบำรุงรักษาระบบของเราและซัพพลายเออร์ของเราตามปกติ หมายความว่าเราไม่สามารถส่งข้อความ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS

4.1.4 หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเนื่องจากการใช้งานเครือข่ายอย่างหนัก เครือข่ายไม่ครอบคลุม โทรศัพท์ของคุณถูกปิด ทำให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอใน "กล่องจดหมาย" ของ SMS

4.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับบนโทรศัพท์มือถือของคุณ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือหากคุณเปลี่ยนหมายเลขหรือผู้ให้บริการเครือข่าย คุณมีหน้าที่ขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการ เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลบัญชีของคุณกลายเป็นที่รู้จักโดยบุคคลอื่นเนื่องจากคุณไม่แจ้งให้เราทราบหรือหากข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้กับเราไม่ถูกต้อง เมื่อคุณขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการ เราจะยกเลิกหรือระงับบริการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลจากการให้บริการในช่วงเวลาสูงสุดที่จำกัดไว้ก่อนหน้านี้ที่เรามีสำหรับการยกเลิก/ระงับบริการ

4.3 เพื่อความชัดเจน คุณได้ตกลงไว้ ณ ที่นี้ว่าเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากความรับผิดของเราไม่สามารถยกเว้นได้ทั้งหมดภายใต้กฎหมายบังคับ ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายบังคับ ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายที่เป็นตัวเงินโดยตรง (ไม่รวมการสูญเสียกำไรและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน) ซึ่งเกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาของเรา

5. การยกเลิกบริการ

5.1 หากคุณต้องการยุติบริการ คุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS สามารถทำได้โดยใช้เว็บไซต์ของเรา www.mtrading.com หรือใช้รายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ 9

5.2 เราอาจยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือน เราอาจยกเลิกหรือระงับบริการโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้า

6. การแจ้งเตือนอื่นๆ

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจส่งข้อความการดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เป็นครั้งคราว

7. การยกเลิกบริการ

7.1 ซ่อมแซม อัปเดต และบำรุงรักษาตามปกติในระบบของเราหรือของซัพพลายเออร์ของเรา ตลอดจนสถานการณ์อื่นๆ อาจทำให้บริการไม่พร้อมใช้งานเป็นครั้งคราว หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่มีเหตุผลสำหรับการแจ้งเตือนทาง SMS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายของคุณ)

7.2 หากเราพบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจระงับบริการโดยมีผลทันที เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการระงับและข้อกำหนดที่สมเหตุสมผลของเราในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่เรามีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณ เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว บริการจะคืนสถานะภายใน 24 ชั่วโมง

7.3 เราอาจ (แต่เราไม่ได้ผูกมัด) ส่ง SMS, ไปรษณีย์หรืออีเมลถึงคุณเป็นระยะๆ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ งานบำรุงรักษา และความไม่พร้อมใช้งานตามลำดับของบริการ และขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเกี่ยวกับ บริการ

7.4 โดยการลงทะเบียนใช้บริการ คุณให้ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและเป็นไปตามนโยบายของ Finvest Solutions Limited. ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า

7.5 เราอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือทดแทนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่นๆ เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการและรายละเอียดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเราและเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่นๆ จะใช้บังคับกับประเด็นทั้งหมดที่ไม่ได้ควบคุมในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

8. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

9. ติดต่อเรา

โปรดติดต่อสำนักงาน Finvest Solutions Limited. ทางโทรศัพท์หรืออีเมล หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากคุณต้องการสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อสำนักงาน Finvest Solutions Limited. สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.mtrading.com เนื่องจากค่าโทรอาจแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบคุณภาพบริการของเราและเพื่อความปลอดภัย

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อหาเราได้ผ่านอีเมล