ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

เงื่อนไขและข้อกำหนด "เทรดลุ้นเที่ยว"

1. การเข้าร่วม:

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 (เวลา 23.59 น. GMT+7)
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ลูกค้า MTrading ทุกท่าน
 3. ประเภทบัญชี: M.Premium | M.Pro | M.Cent | Copy Trade
 4. สถานะการยืนยันตัวตน: ผ่านการยืนยันตัวตน (Verified)
 5. จำนวนบัญชีเทรดที่สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด: 1 Trader room/ท่าน
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
 7. ยอดเงินฝากใหม่ขั้นต่ำ: $500 (ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น)
 8. ประเทศที่เข้าร่วม: ไทย

2. วิธีการเข้าร่วม

มีปริมาณการซื้อขายในตราสารใดๆจาก บัญชี M.Premium / บัญชี M.Pro / บัญชี M.Cent / บัญชี Copy Trade ภายใต้ Trader Room ของท่าน (สามารถซื้อขายได้จากหลายบัญชีเทรด)

มีปริมาณการซื้อขายตามที่กําหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น เพื่อรับ สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล (Ticket) โดยท่านจะได้ 1 สิทธิ์ต่อ 0.1 Lot ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง: มีปริมาณการซื้อขายตามที่ กําหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล (Ticket) ในการเทรดทุกๆ 0.1 Lot ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์หรือ 1 Ticket โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสุ่มรับรางวัลตามรอบการจับ รางวัล ดูรายละเอียดจํานวนล็อตและสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มเติมจากตารางด้านล่าง:

Trading volume (Lots) Lucky draw ticket (Ticket)
0.1 lot 1
1 lot 10
10 lot 100
100 lots 1 000

*สามารถนําปริมาณการซื้อขาย (Lot) ย่อยในแต่ละคําสั่งซื้อขายมารวมกันได้

จํานวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลต่อท่าน: ไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์(Ticket)

สิทธิ์ลุ้นรางวัลตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นที่ท่านได้รับ สามารถใช้ลุ้นรางวัลได้ในทุกรอบการจับ รางวัล*

3. รางวัลและการประกาศผลรางวัล

การจับรางวัลจะมีขึ้นทั้งหมด 5 รอบ โดยมีการจับรางวัลรายละเอียดดังนี้

Round Winner Announcement date Prize Number of prizes
1 Aug 29, 2022 200 USD // Domestic hotel (Central/East) 1
2 Sep 12, 2022 200 USD // Domestic hotel (North/West) 1
3 Sep 26, 2022 200 USD // Domestic hotel (Kanchanaburi) 1
4 Oct 10, 2022 400 USD // Domestic hotel (South) 1
4 Oct 31, 2022 2,500 USD // Trip to Europe (1 Pax for 3 Countries - Switzerland, Italy and France) 1

*ตารางที่ 3.1 รายละเอียด “รอบการจับรางวัลและรายละเอียดของรางวัล”

ทีมงานจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีตามรอบการจับรางวัล | ทุก 2 สัปดาห์โดยประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน ผู้เข้าร่วมสามารถรับชมวิดีโอการสุ่มรางวัลได้ ที่นี่ หลังการประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รอบการจับรางวัลที่1-4:

 • ผู้มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล: ผู้ได้รับสิทธิ์ฯ
 • ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 1 รางวัล จากรอบการจับรางวัลที่ 1-4
 • ผู้โชคดีสามารถเลือกที่จะสละสิทธิ์การรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อลุ้นรางวัลอื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วจะไม่สามารถรับอื่นในรอบถัดไปได้ยกเว้นรอบสุดท้าย (รอบที่ 5)

รอบการจับรางวัลที่ 5:

 • ผู้มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล: ผู้ได้รับสิทธิ์ฯทั้งหมด ที่ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากรอบที่ 1-4

รางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. รางวัลและการส่งมอบรางวัล

 1. การส่งมอบรางวัล: ทีมงาน MTrading จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการส่งมอบรางวัลสำหรับลูกค้าภายใน 30 วันทำการ
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถติดตามผลการประกาศรางวัล ได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบผลรางวัล ทางหน้าเว็บไซต์ MTrading: https://mtrading.com/th/news
  • ตรวจสอบผลรางวัล ผ่าน Email ที่ท่านได้รับ จาก MTrading ภายในวันที่ประกาศผล
  • ตรวจสอบผลรางวัล ผ่าน Facebook fan page: MTrading Thailand
  • ตรวจสอบผลรางวัล ผ่าน Line official: @MTrading

5. ข้อกำหนดทั่วไป

การคำนวณปริมาณการซื้อขายที่สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล จะต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น

คำสั่งซื้อขาย ที่ถูกนำมาคำนวณปริมาณการซื้อขาย จะต้องมีระยะห่างในการเปิดและปิด Position ไม่ต่ำกว่า 3 pips

ปริมาณการซื้อขายที่มาจากการเทรดแบบ Hedging (ปริมาณล็อต ±30% จากออเดอร์แรก) จะถูกคำนวณ Lots ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • หากมี 2 คำสั่งซื้อขายที่ถูกเปิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกัน โดยทั้งสองคำสั่งมีระยะห่างกันไม่เกิน 15 นาที ระบบจะคำนวณปริมาณ Lot สุทธิจาก คำสั่งซื้อขายที่มีปริมาณ Lot มากที่สุด
 • หากมี 2 คำสั่งซื้อขายที่ถูกเปิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกัน โดยทั้งสองคำสั่งมีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 15 นาที ระบบจะคำนวณปริมาณ Lot สุทธิ จากปริมาณ Lot ทั้งหมดของทั้งสองคำสั่งซื้อขาย

6. ข้อสงวนสิทธิ์และการพิจารณาการตัดสิทธิ์

MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ หากมีการตรวจพบว่าลูกค้ามีการส่งซื้อขายหลายบัญชีผู้ใช้ผ่านหมายเลขไอพี (IP Address) เดียวกัน

หาก MTrading ตรวจพบว่ามีการละเมิด หรือพยายามฝ่าฝืนเงื่อนไขของโปรโมชั่นข้างต้น หรือมีการกระทำที่ทุจริตต่อบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม หรือถูกระงับบัญชีเทรดของลูกค้า (ชั่วคราว หรือถาวร)

MTrading ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MTrading ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ, รูปถ่าย และ/หรือ วิดีโอ ของผู้ที่ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่นข้างต้น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

MTrading ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากระบบอินเทอร์เน็ตจากฝั่งลูกค้า และ/หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ที่ส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ของลูกค้าจากโปรโมชั่นนี้

7. นโยบายการเปิดเผยความเสี่ยง

การซื้อขายหรือลงทุนบนสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทุนของท่านอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกับการความเสี่ยงก่อนการลงทุน